Stel: U bent vorig jaar slachtoffer geworden van een ongeval en u heeft daarvoor een schadevergoeding ontvangen. Deze schadevergoeding bestaat voor een gedeelte uit gemaakte – en nog te maken – kosten en smartengeld, maar ook uit een gedeelte gederfde – of nog te derven – inkomsten. Wat moet u dan met dit bedrag, wanneer u op 1 maart uw inkomstenbelasting wil aangeven?

Schadevergoeding op belastingaangifte?

Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vraag, moeten alle onderdelen van de schadevergoeding los van elkaar worden gezien. Smartengeld en kosten die u heeft gemaakt, vallen niet onder de inkomstenbelasting. Dit zijn immers ook geen inkomsten, maar vergoedingen. Het wordt anders wanneer men kijkt naar de vergoeding voor gederfde inkomsten. Dit zijn de inkomsten die u zou hebben ontvangen, wanneer het ongeval niet had plaatsgevonden. Als men kijkt naar de zin van het woord, zou dit onderdeel wel onder de inkomstenbelasting vallen. Fiscaal kan dit worden gezien als winst of een inkomstenbron. De vergoeding die u ontvangt over gederfde inkomsten, is echter een netto vergoeding. Dat betekent dat dit bedrag in feite onbelast moet blijven. Als u namelijk loon had ontvangen, dan zou dit bruto zijn en moet er over dat bedrag nog belasting betaald worden. Toch kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer het een tijdelijk verlies van inkomen betreft.

Schadevergoeding en vermogensbelasting

De schadevergoeding is echter wel een bedrag dat u op uw rekening heeft ontvangen. Deze maakt onderdeel uit van uw vermogen. Het is daarom wel nodig om de schadevergoeding bij uw vermogen te tellen in Box 3. Als uw totale vermogen onder de € 30.846,- (of € 61.692 met fiscale partner) blijft, hoeft u over dit bedrag geen belasting te betalen. Dit wordt het heffingsvrije vermogen genoemd (in 2021 wordt dit verhoogd naar € 50.000,- / € 100.000,- met fiscale partner). Indien de schadevergoeding (of het vermogen incl. schadevergoeding) meer bedraagt, dient er over dit bedrag vermogensbelasting betaald te worden. Het afhandelen van een schadezaak eindigt meestal in een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst wordt in de meeste gevallen een belastinggarantie afgegeven. Deze belastinggarantie houdt in, dat wanneer de fiscus belasting heft over de schadevergoeding, u bij de aansprakelijke verzekeraar kunt aankloppen met uw belasting garantie. De verzekeraar is dan contractueel verplicht om de belasting over dat bedrag als schade aan u te vergoeden.

 

Bent u op zoek naar een advocaat die u kan helpen met het verkrijgen van een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op. Wij bieden gratis advies en begeleiding en zorgen voor een lopend traject vanaf de eerste intake!

Contact opnemen