Materiële en Immateriële schade

Bij schade wordt er een onderscheid gemaakt tussen materiële- en immateriële schade. Het voornaamste verschil is dat materiële schade feitelijk uit te drukken is in een geldelijk bedrag. Immateriële schade is dat niet.

Claim mijn schade

Wat is materiële schade?

Zoals gesteld is materiële schade schade die direct en feitelijk uit te drukken is in geld. Het gaat dus om een ‘echte’ financiële schade. Bij materiële schade kunt u denken aan reparatiekosten na een verkeersongeval of ziektekosten. Materiële schade komt in allerlei vormen voor. Om het wat tastbaarder te maken, geven we hieronder enkele voorbeelden.

 

Voorbeelden van materiële schade:

 • Inkomensverlies
 • Ziektekosten of medische kosten
 • Kosten van huishoudelijke hulp of andere vormen van persoonlijke verzorging
 • Extra reiskosten
 • Kosten door een hogere verzekeringspremie
 • Kosten door verlies aan carrière
 • Wettelijke rente
 • Pensioenschade
 • Telefoonkosten
 • Kosten voor het verhalen van de schade (kosten juridische hulp)

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade is schade die niet uit te drukken is in een geldelijk bedrag. Dergelijke schade wordt veroorzaakt door verdriet, verlies aan levensvreugde en pijn.

De vergoeding wordt vastgesteld naar redelijkheid en billijkheid. De rechter kijkt doorgaans ook naar andere toegewezen schadevergoedingen. Ook hier geven we enkele voorbeelden om het begrip duidelijker te maken.

 

Voorbeelden van immateriële schade

 • Pijn en / of ongemak als gevolg van het ongeval
 • Reputatieschade of aantasting van een goede naam en eer
 • Psychisch letsel en / of trauma’s
 • Angstklachten door het ongeval
 • Verminderde levensvreugde
 • Verlies van sociale contacten
 • Geen beroep of hobby meer uit kunnen voeren
 • Depressie als gevolg van het ongeval
Mijn schade claimen

Stappen voor het claimen van (im)materiële schade

Voordat u een schadevergoeding kunt claimen moet er eerst schade vastgesteld worden en moet er gekeken worden naar de hoogte van de geleden schade. Het verzamelen van bewijs, zoals facturen, bonnen en verklaringen van doktoren of getuigen komt hierbij van pas. Zodra de schade vastgesteld is moet blijken dat een ander hiervoor verantwoordelijk is. Met andere woorden, voordat u iemand aansprakelijk kunt stellen voor immateriële en materiële schade moet bewezen worden dat u deze schade opgelopen heeft door de ander. Belangrijk hierbij is dat de ander nalatig of onrechtmatig gehandeld heeft. De schade moet het directe gevolg zijn van het handelen of nalaten van een ander.

 • een overtreding van een wet, bijvoorbeeld door rood licht rijden
 • een inbreuk op een recht, zoals een inbreuk op uw privacy
 • een overtreding van maatschappelijke (zorgvuldigheids-)norm, bijvoorbeeld het niet waarschuwen voor een gevaarlijke situatie zoals een openstaande put

De hoogte van de schadevergoeding waar u recht op heeft is afhankelijk van meerdere factoren. Wilt u weten op hoeveel schadevergoeding u recht heeft? Wij helpen u met het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding.

Claim mijn schade

Immateriële en materiële schadevergoeding claimen

Nadat deze stappen doorlopen zijn, moet de ander aansprakelijk gesteld worden. Dit moet via een aangetekende brief. In de brief moet u de tegenpartij een bepaalde termijn geven om te reageren. Nadat deze termijn is verstreken en de ander niet heeft gereageerd, kunt u ons inschakelen. Als de andere partij de aansprakelijkheid niet erkent of als u het niet eens wordt over de hoogte van de schadevergoeding, kunt u de hulp inschakelen van een gespecialiseerde advocaat. Wij kunnen een letselschade procedure starten bij de rechtbank.

Claim uw letselschade

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!