Productaansprakelijkheid en Letselschade

Soms kan het voorkomen dat een product dat u aanschaft gebreken vertoont. Wanneer u hier tijdens het gebruik niet direct van op de hoogte bent, kan het gebeuren dat u hier schade door oploopt. Wanneer dit gebeurt is er vaak sprake van nalatigheid of onoplettendheid aan de kant van een producerende partij, maar hoe zit het precies met de productaansprakelijkheid?

Direct mijn schade claimen
Ik wil meer informatie

De schade die u oploopt door een gebrekkig product kan aardige kostenposten met zich meebrengen. Naast fysieke en mentale gevolgen, kan het ook voorkomen dat er materiële schade optreedt. Wij helpen u graag met het verhalen van de kosten op de aansprakelijke partij en streven naar een eerlijke schadevergoeding.

Wanneer is er sprake van een gebrekkig product?

Als u schade ondervindt door een product dat niet naar behoren werkt, is het belangrijk om na te gaan of het product juridisch gezien ook écht gebrekkig is. Kort gezegd is de vuistregel hierbij dat een product gebrekkig is wanneer het niet geschikt is voor het beoogde gebruik én wanneer het niet de veiligheid biedt die een gebruiker mag verwachten. Wanneer u bijvoorbeeld een brandwond overhoudt aan een ontploffende telefoonaccu, is er overduidelijk sprake van een gebrekkig product. U mag er immers van uitgaan dat een accu niet ontploft en dat de telefoon zodanig ontwikkeld is dat hij de veiligheid van de gebruiker garandeert. 

In veel gevallen wordt het wel of niet gebrekkig zijn van een product getoetst aan de hand van veiligheidsnormen die in tijdens het gebruik van kracht waren. Schade die als algemeen aanvaard “gebruiksrisico” gezien wordt, heeft geen betekenis in het wel of niet gebrekkig stellen van een product. Denk hier aan:

  • Schade door overmatig gebruik van alcohol
  • Schade wanneer u door eigen toedoen van een fiets of bijvoorbeeld eens skateboard valt
  • Schade door natuurlijke slijtage als gevolg van overmatig gebruik.

Wanneer u een schadeclaim wilt indienen door een gebrekkig product moet het daarnaast voldoende aannemelijk zijn dat de schade die u opgelopen heeft ook écht door het product veroorzaakt is.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Productaansprakelijkheid: wie is er aansprakelijk?

Wanneer blijkt dat het door u gebruikte product inderdaad gebrekkig is, kunt u als consument de producent aansprakelijk stellen. Vaak is er sprake van meerdere producerende partijen. In een dergelijk geval kunt u er zelf voor kiezen welke producten u aansprakelijk stelt, tenzij de betreffende producent een andere verantwoordelijke schakel in de keten aanwijst als aansprakelijke. 

Wel zitten er bepaalde haken en ogen aan het aansprakelijk stellen van een producent. Zo is een producent niet aansprakelijk wanneer:

  • Het defect aan het product onmogelijk te ontdekken was door de producent;
  • Het product gebrekkig is als gevolg van het volgen van wettelijke richtlijnen;
  • Het defect optrad door consumentengedrag dat afweek van gedrag dat de producent als “de algemene norm” mag beschouwen én wanneer de producent de gebruiker gewaarschuwd heeft over mogelijke risico’s.

Of een product daadwerkelijk gebrekkig is en of de producent dus ook aansprakelijk is, wordt door een onafhankelijke partij getoetst.

Neem contact op

Een schadevergoeding bij productaansprakelijkheid

De schade die u kunt verhalen bij productaansprakelijkheid, kan diverse vormen aannemen. Zo kunt aanspraak maken op een materiële en immateriële schadevergoeding. Met een materiële schadevergoeding bedoelen we een compensatie voor schade die in geld uit te drukken is. Dit is bijvoorbeeld schade aan uw persoonlijke eigendommen, schade aan uzelf en eventuele kosten of gemiste inkomens die te maken hebben met de door het product veroorzaakte schade. 

Immateriële schadevergoedingen komen in het spel wanneer u schade oploopt die niet in geld uitgedrukt kan worden. Deze schadevergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd en is in feite een vergoeding voor het verdriet, het verlies van levensvreugde en ander leed als gevolg van het opgelopen letsel.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wij begrijpen hoe vervelend letselschade is en willen u daarom snel en goed helpen. In ons vind u een letselschade expert waarbij u

  • Een lopend traject heeft vanaf de eerste intake;
  • Vanaf het eerste moment contact met de behandelaar van de zaak heeft;
  • Laagdrempelig en informeel contact heeft.

Hoe verloopt het proces bij Zuid Letselschade?

1.
Vertel ons uw verhaal
2.
Wij inventariseren de situatie en leggen u uw mogelijkheden voor
3.
Uw persoonlijke specialist start het juridische proces. Het contact is informeel en u wordt op de hoogte gehouden in begrijpelijke taal.
4.
Wij onderhandelen voor een eerlijke vergoeding vanuit de tegenpartij. Mocht dit niet lukken dan gaan wij procederen.
5.
Wij regelen alles en houden contact met u. Na afloop van het traject ontvangt u het resultaat. Volledig gratis.

Claim direct uw letselschade