Als fietser aangereden

Honderden fietsers lopen dagelijks behoorlijke verwondingen op door een fietsongeluk. Als fietser bent u zwakke verkeersdeelnemer waardoor de schade van een ongeval niet enkel betrekking heeft op de fiets, maar ook op lichamelijke schade. Als fietser geniet u wettelijk extra bescherming in het verkeer. Het is van groot belang dat juridisch alles juist geregeld wordt. Daar helpen wij u graag bij. Wij kunnen u van dienst zijn bij het claimen van een schadevergoeding bij fietsongeval.

Direct mijn schade claimen
Ik wil meer informatie

Bent u met uw fiets betrokken geraakt bij een verkeersongeval? Wat moet u doen als u fietsongeluk heeft gehad? Hoe kunt u een juiste schadevergoeding krijgen voor de opgelopen (letsel)schade? Uiteraard begrijpen wij dat het beginnen van een juridisch proces voor u als een zware last kan aanvoelen. Hier helpen wij u graag mee. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Op deze pagina kunt u terecht voor alle informatie rondom een fietsongeluk. We geven antwoord op uw vragen en lichten een aantal cases toe van fietsers. Zo weet u precies waar u aan toe bent en wat uw mogelijkheden zijn.

Schadevergoeding voor een fietser die is aangereden

Wanneer u als fietser bent aangereden kan dit grote gevolgen hebben. Denk hierbij aan zowel lichamelijke als geestelijke letsel. Hierdoor kunnen de kosten snel oplopen of heeft u verlies van inkomen. U kunt een schadevergoeding claimen, zowel voor materiële als immateriële schade.

Materiële schade is de schade die in geld uitgedrukt kan worden. Voorbeelden zijn:

 • medische kosten,
 • kosten van schade aan uw fiets, kleren mobiel, horloge, (zonne)bril,
 • kosten veroorzaakt door studievertraging,
 • kosten voor huishoudelijke hulp die u door het ongeluk kort-of langdurig nodig hebt,
 • verlies van inkomsten.

Immateriële schade is de letselschade die niet uitgedrukt kan worden in geld. Denk hierbij aan vergoeding voor alle geestelijk schade die u als gevolg van het verkeersongeval als fietser hebt opgelopen. Voorbeelden hiervan zijn verdriet, pijn, angst en verlies aan levensvreugde. Ook voor immateriële schade kunt u een vergoeding claimen. De schadevergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Contact opnemen

Fietser aangereden en aansprakelijkheid

Fietsers worden in het verkeer gezien als zwakkere verkeersdeelnemers. Dit betekent dat fietsers door de wet in extra bescherming worden genomen, omdat de kans op ernstige lichamelijk schade groter is dan deze voor een sterke verkeersdeelnemer (bestuurders van gemotoriseerde voertuigen) is. Extra bescherming betekent onder andere dat een fietser altijd recht heeft op een schadevergoeding. Zelfs als de schuld bij de fietser zelf ligt. Afhankelijk van de leeftijd van de fietser is de eigenaar van het gemotoriseerde voertuig volledig of gedeeltelijk schuldig voor het opgelopen letsel van de fietser.

Direct mijn schade claimen!

Fietser aangereden door een auto

Regelmatig wordt een fietser aangereden tijdens het oversteken van de weg. De meest voorkomende situatie is een aanrijding op het fietspad omdat bestuurder van een gemotoriseerde voertuig niet goed oplet of geen voorrang verleent. In dit geval heeft de fietser geen enkele schuld aan het ongeluk en is de fietser niet aansprakelijk. Soms kan het ook gebeuren dat de fietser onvoorzichtig is en zelf het fietsongeluk veroorzaakt. Wie aansprakelijk is voor het ongeluk is van invloed op de schadevergoeding. Voor alle sterke weggebruikers is een aanrijding met een zwakke verkeersdeelnemer hetzelfde vastgelegd in de wet. Voor bijvoorbeeld een vrachtwagen, bus en motor gelden dus dezelfde regels als voor auto’s.

De automobilist is schuldig voor het verkeersongeval

Wanneer de fietser geen verkeersovertreding heeft begaan is de eigenaar of houder van het motorvoertuig 100% aansprakelijk. Dit betekent dat de volledige verantwoordelijkheid voor de materiële schade (schade aan de fiets, de fietser, eventuele schade aan de eigen auto) en immateriële schade (psychisch letsel, angstklachten door het ongeval) bij de automobilist ligt. Automobilisten zijn (bijna) altijd WA verzekerd. Dat wil zeggen dat wij de schadevergoeding onmiddellijk zullen verhalen bij aansprakelijkheidsverzekeraar van de automobilist.

De fietser is schuldig voor het verkeersongeval

Wanneer de fietser zelf schuldig is voor een verkeersongeval, heeft hij/zij in ieder geval recht op minstens 50% van de schadevergoeding. In artikel 185 van de Nederlandse Wegenverkeerswet worden fietsers omschreven als zwakke verkeersdeelnemers. Dit betekent dat ze een grote kwetsbaarheid in het verkeer hebben. Afhankelijk van de ernst van de verkeersovertreding en de opgelopen letselschade, kan ook meer dan 50% schadevergoeding op de automobilist verhaald worden.

Regels fietser jonger dan 14 jaar

Als het gaat om een aanrijding tussen een fietser die jonger is dan 14 jaar en een motorvoertuig, is de bestuurder van het motorvoertuig altijd volledig aansprakelijk voor de letsel. Dit betekent dat de schade van de fietser in vrijwel alle gevallen volledig (voor 100%) vergoed zal moeten worden door de verzekeraar van de automobilist.

Een uitzondering hierop is wanneer de bestuurder van het motorvoertuig kan bewijzen dat de aanrijding is ontstaan door opzet van het kind. Bij deze hoeft de automobilist de schade van het kind niet te vergoeden. LET OP: uit de praktijk blijkt dat het bijna onmogelijk is om ‘opzet of daaraan grenzende roekeloosheid’ van een kind aan te tonen. Om die reden wordt er de schade van het kind bijna altijd volledig vergoed.

Regels fietser ouder dan 14 jaar

Fietsers die 14 jaar of ouder zijn vallen onder de ‘normale’ bescherming van zwakke verkeersdeelnemers. Zelfs wanneer de fietser (deels) door eigen schuld is aangereden, zal de bestuurder van de auto alsnog minstens voor 50% aansprakelijk zijn.

Fietser veroorzaakt schade aan auto

Wanneer een motorvoertuig schade heeft die veroorzaakt is door een fout van een fietser, kan de bestuurder van de auto zijn schade claimen. Dit kan hij rechtstreeks bij de fietser doen. Als de fietser een aansprakelijkheidsverzekering heeft, kan de claim bij de verzekeraar worden gelegd. Zo niet zal de fietser zelf aansprakelijk gesteld moeten worden.

In dit geval wordt de schade op de volgende manier afgehandeld:

 • Het is aan de eigenaar van het motorvoertuig om aan te tonen dat de fietser een fout maakte die het verkeersongeval veroorzaakte.
 • Om 100% van de beschadiging vergoed te krijgen, moet de bestuurder bewijzen dat er voor hem sprake is van overmacht. In de praktijk zal dit niet snel het geval zijn. Bestuurders van een motorrijtuig moeten altijd rekening houden met onvoorspelbare fouten van fietsers.
 • Wanneer de automobilist zelf ook een fout heeft gemaakt, moet hij gedeeltelijk de opgelopen schade zelf dekken. Dit hangt af van de omstandigheden van het ongeval, zoals de ernst van de gemaakte verkeersfouten.

Zowel fietser als automobilist zijn schuldig voor het verkeersongeval

Wanneer zowel fietser als de bestuurder van de auto een overtreding begaan en daarmee in even grote mate aansprakelijk zijn voor de aanrijding, kan de automobilist zich beroepen op de eigen schuld van de fietser mits deze 14 jaar of ouder is.

Als fietser krijgt u op basis van billijkheid minstens 50% van uw totale letselschade vergoed door de verzekeraar van de automobilist. Billijkheid bevat de sociaal aanvaardbare normen zoals ze door het gewoonterecht, ongeschreven recht of algemene rechtsbeginselen zijn geformuleerd; dat wil zeggen eerlijkheid, redelijkheid. Door een groter gewicht en meer snelheid, brengt het motorvoertuig extra risico op schade met zich mee voor u als fietser (u heeft nauwelijks bescherming). Dit is van toepassing voor zover er geen sprake is van overmacht, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

Bent u met uw fiets betrokken geraakt bij een aanrijding? Wij begrijpen uiteraard dat u zich helemaal op uw herstel wilt focussen. Wij begeleiden u zorgeloos bij het claimen van de juiste schadevergoeding bij fietsongeluk.

 • Geen complexe wet- en regelgeving waar u mee te maken krijgt.
 • Direct contact met de behandelaar van uw case.
 • Bespaar tijd en kosten: onze juridische bijstand is gratis.
Neem contact met ons op!

Verkeersongeval met twee fietsers en aansprakelijkheid

Wie is aansprakelijk bij een aanrijding tussen twee fietsers? Als er sprake is van een verkeersongeval met twee fietsers en er is letsel opgelopen, dan zijn de gewone verkeersregels van toepassing. Heeft een van de fietsers 100% schuld bij aanrijding, dan is deze volledig aansprakelijk en moet er een volledige schadevergoeding worden betaald.

Claim uw schade

Fietser aangereden door een brommer/scooter

Wanneer u fietsend betrokken bent geraakt bij een aanrijding met een scooter/brommer, gelden er speciale wettelijke regels omtrent de aansprakelijkheid. Als fietser bent u een kwetsbare weggebruiker. Dit betekent dat u dus altijd op de helft van de schadevergoeding kunt rekenen. Scooters en brommers behoren tot de sterke verkeersdeelnemers. Kortom is de aansprakelijkheid voor het fietsongeluk voor een bestuurder van een brommer/scooter en een automobilist gelijk:

 • Wanneer u als fietser schuldig bent voor het ongeval met de scooter/brommer, bent u voor niet meer dan 50% aansprakelijk. Omdat u als kwetsbare weggebruiker door een sterke verkeersdeelnemer bent aangereden, moet de bestuurder van de scooter/brommer toch minimaal de helft van de schade vergoeden.
 • Wanneer de scooterrijder de verkeersovertreding begaat, draagt de bestuurder 100% aansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan ongevallen waarbij de bestuurder van een scooter of brommer u als fietser geen voorrang heeft verleend.
 • Wanneer zowel fietser als de scooter-/brommerrijder een verkeersovertreding begaat, hebben beide schuld aan de aanrijding. Echter, fietsers als zwakke verkeersdeelnemers kunnen nooit voor meer dan voor de helft aansprakelijk zijn. In dit geval draagt de bestuurder van het motorvoertuig tussen 50 en 100% aansprakelijkheid. Het deel van de aansprakelijkheid van de scooter-/brommerrijder is evenredig aan het deel van de schadevergoeding die de fietser krijgt. Dit betekent dat wanneer de bestuurder 70% aansprakelijkheid draagt, de fietser 70% van de letselschadevergoeding ontvangt.

Heeft een scooter/brommer u op de fiets aangereden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Verkeersongeval fietser. Neem contact met ons op

Bent u als fietser aangereden en heeft u letselschade opgelopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. De specialisten van Zuid Letselschade helpen u om de vergoeding te krijgen waar u recht op heeft. Wij zijn ook elke dag telefonisch bereikbaar. U kunt ons bereiken via e-mail, een bericht sturen via whatsapp of in contact komen met ons door middel van een contactformulier.

Stel een vraag aan onze juristen

Hoe verloopt het proces bij Zuid Letselschade?

1.
Vertel ons uw verhaal
2.
Wij inventariseren de situatie en leggen u uw mogelijkheden voor
3.
Uw persoonlijke specialist start het juridische proces. Het contact is informeel en u wordt op de hoogte gehouden in begrijpelijke taal.
4.
Wij onderhandelen voor een eerlijke vergoeding vanuit de tegenpartij. Mocht dit niet lukken dan gaan wij procederen.
5.
Wij regelen alles en houden contact met u. Na afloop van het traject ontvangt u het resultaat. Volledig gratis.

Claim direct uw letselschade