Schadeposten bij Letselschade

Als u slachtoffer bent geworden van een ongeval en daardoor letselschade heeft geleden, zijn er diverse schadeposten die meegenomen kunnen worden in een schadeclaim. Niet alleen materiële schade moet worden vergoed, ook voor immateriële schade kunt u vergoed worden. Materiële schade is schade die uit te drukken is in een geldelijk bedrag. Immateriële schade is dat niet. Lees hier meer over het verschil tussen de schadesoorten. Hieronder zullen we mogelijke schadeposten gedetailleerd bespreken.

Claim mijn schade

Smartengeld

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de geleden immateriële schade als gevolg van een ongeval. Deze schade is niet tastbaar of uit te drukken in een geldelijk bedrag. U kunt vergoed worden voor pijn, verdriet en verminderde levensvreugde die u oploopt door het ongeval. Smartengeld geeft erkenning voor dit soort leed.

Verlies aan verdienvermogen

Als u tijdelijk, gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent geraakt door het opgelopen letsel spreekt men van verlies aan verdienvermogen. De werkzaamheden die u voorheen uitvoerde kunt u, al dan niet tijdelijk, niet meer uitvoeren. Hierdoor loopt u inkomsten mis. In uw claim kunt u ook aanspraak maken op deze inkomsten. Denk hierbij onder andere aan de volgende posten:

 • (Gedeeltelijk) loon dat niet doorbetaald wordt
 • Bonussen
 • Promotie
 • 13e maand
 • Vakantiegeld
 • Overurentoeslag
 • Eindejaarsuitkering
 • Pensioenopbouw
 • Fooi
 • Niet verlengen tijdelijk arbeidscontract

Ziektekosten of medische kosten

Alle medische kosten die u maakt als gevolg van de opgelopen letselschade, dienen vergoed te worden. Denk onder andere aan:

 • Eigen risico
 • Kosten van fysiotherapie die buiten uw verzekering vallen
 • Verblijf in ziekenhuizen of revalidatiecentra
 • Kosten van medicijnen
 • Eigen bijdrage aan protheses, steunzolen, krukken etc.
 • Een van de posten die men al gauw over het hoofd ziet, zijn de kosten van eigen risico.
 • Deze moet u natuurlijk betalen, maar zonder het ongeval had u deze kosten niet gehad.
 • Als u dergelijke kosten zonder het ongeval niet had gehad, moet de aansprakelijke partij deze kosten vergoeden.

Directe schadekosten

Kosten die u rechtstreeks maakt door het ongeval moeten vergoed worden. Denk hierbij aan beschadigde goederen zoals uw auto die total loss verklaard is of uw fiets die niet meer functioneert. Ook kapotte kleding, telefoons of andere eigendommen kunt u declareren bij de aansprakelijke partij.

Extra telefoonkosten

Door het ongeval kan het voorkomen dat u meer telefoonkosten maakt door onder andere te bellen met uw (huis)arts, kliniek, revalidatiecentrum, verzekeraar en letselschadeadvocaat. Ook deze kosten kunt u verhalen op de andere partij.

Huishoudelijke hulp

Als u door het ongeval (tijdelijk) niet meer in staat bent huishoudelijke taken uit te voeren, moeten de kosten die u maakt door het inhuren van hulp vergoed worden door de aansprakelijke partij. Ook als familieleden, vrienden of kennissen u helpen bij het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. Natuurlijk geldt dit ook voor kosten die u maakt door het inhuren van een professionele huishoudhulp of tuinman of -vrouw. De letselschade raad heeft richtlijnen voor de vergoeding van huishoudelijke hulp.

Economische nadelen door een ongeval

Als u door het ongeval uw werk niet meer kunt uitvoeren en na het herstel noodgedwongen een andere (minder goed betaalde) baan moet zoeken is er sprake van een aantoonbaar economisch nadeel. Ook als u een verminderde kans op de arbeidsmarkt heeft door de opgelopen schade, heeft u recht op compensatie. In dat geval spreekt men van economische kwetsbaarheid.
Als u bijvoorbeeld personal trainer bent in een sportschool en door het ongeval in een rolstoel terecht komt, is het aantoonbaar dat u uw werk niet meer kunt uitvoeren. Voor dergelijke gevallen kan een royale schadevergoeding geclaimd worden.

Reiskosten of vervoerskosten en parkeerkosten

U heeft recht op een vergoeding voor de gemaakte reiskosten en parkeerkosten. Als u bijvoorbeeld (tijdelijk) invalide bent geraakt en hierdoor het openbaar vervoer moet nemen, moet de tegenpartij dit vergoeden. Ook als u zich zelfstandig kunt verplaatsen moeten reiskosten vergoed worden. Denk hierbij aan reizen naar en parkeerkosten bij:

 • Het ziekenhuis
 • De bedrijfsarts
 • Het revalidatiecentrum
 • De fysiotherapeut

Als u benzinekosten maakt omdat u niet meer in staat bent te fietsen, dienen deze vergoed te worden. Daarnaast dienen de kosten van de aanschaf van een grotere auto met ruimte voor een rolstoel vergoed te worden.

Ook reiskosten die uw naasten maken als zij u naar de arts of het ziekenhuis brengen worden vergoed. Als u niet meer in staat bent het openbaar vervoer te nemen en uw familie of vrienden u niet kunnen halen of brengen, kunt u taxikosten in rekening brengen.

Kinderopvang en huisdieren opvang

Als u kinderen heeft die niet alleen thuis kunnen blijven en u hen niet meer kunt opvangen of verzorgen omdat u meerdere keren per week naar het ziekenhuis of revalidatiecentrum moet, kunt u aanspraak maken op de kosten voor kinderopvang. Ook de kosten die u maakt bij het regelen van een oppas komen in aanmerking voor een vergoeding. Hetzelfde geldt voor huisdieren. Als u door de opgelopen schade (tijdelijk) niet meer in staat bent uw hond uit te laten en kosten moet maken aan een uitlaatservice, kunt u deze kosten verhalen op de tegenpartij.

Aanpassingen aan uw huis

Als u door het ongeval in een rolstoel belandt of op een andere wijze blijvend invalide geraakt, kan het voorkomen dat uw woning niet meer geschikt is voor u. U kunt bijvoorbeeld de trap niet meer op en u moet een traplift laten plaatsen of moet bredere deuren installeren om er met een rolstoel doorheen te kunnen. Kosten die u door dergelijke zaken maakt, komen in aanmerking voor een vergoeding.
Ook als dit in bepaalde gevallen niet mogelijk is, kunt u een schadevergoeding krijgen. Stel u voor dat u op de derde verdieping woont in een herenhuis zonder (trap)lift en daardoor noodgedwongen moet verhuizen. De (extra) kosten die deze verhuizing opleveren moeten vergoed worden en vallen onder deze schadepost. In sommige gevallen betaalt de verzekeraar (een deel van) de kosten.

Studievertraging

Als u door de opgelopen schade tijdelijk niet in staat bent verder te studeren, kunnen de kosten flink oplopen. U moet wellicht dubbele examenkosten betalen, extra studiefinanciering terugbetalen omdat u een jaar langer studeert of nieuwe studieboeken kopen omdat de boeken die u heeft verouderd zijn. Deze onkosten moeten vergoed worden door de aansprakelijke partij. Voor dergelijke gevallen heeft de Letselschade Raad richtlijnen opgesteld.
Ook als u door uw vertraging bijvoorbeeld een jaar later kunt gaan werken en hierdoor een jaar aan inkomsten mist, kunt u een vergoeding claimen.

Nevendiensten en bijbanen

Als u naast uw (vaste) baan ook een (betaalde) nevenfunctie uitvoerde of een bijbaan had en deze niet meer kunt uitvoeren door het ongeval, loopt u inkomsten mis. Dergelijke inkomsten komen ook in aanmerking voor een vergoeding. Ook als u zogenaamd zwart werk uitvoerde en inkomsten verkreeg waar u geen belastingen over betaalde, kan dit vergoed worden. Voor dergelijke werkzaamheden kan namelijk een schadevergoeding geclaimd worden onder de noemer van verlies van arbeidsvermogen. Er gelden wel bijkomende voorwaarden waaraan voldaan moeten worden om deze schade te kunnen claimen. Zo moet:

 1. er bewezen worden dat dergelijke werkzaamheden plaats hebben gevonden en dat u hiervoor betaald heeft gekregen en krijgt;
 2. over de betaling die (netto) heeft plaatsgevonden een fictief percentage belasting betaald worden.

Verlies van klanten en opdrachten

Als u als zelfstandig ondernemer niet meer in staat bent uw werk uit te voeren op de manier waarop u dat vroeger wél kon, kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. Als u geen opdrachten meer binnen kunt halen is dit natuurlijk funest voor het bestaansrecht van uw bedrijf. Ook het niet kunnen werken aan bestaande opdrachten heeft nadelige financiële gevolgen. De kosten die u hierdoor maakt of misloopt, dienen vergoed te worden. Ook als u een tijdelijke kracht inhuurt om u te helpen bij de werkzaamheden kunt u aanspraak maken op een vergoeding.
Onze specialisten zullen samen met u naar uw situatie kijken en de schade bepalen aan de hand van bestaande cijfers en bedrijfsinformatie en deze vergelijken met een hypothetische situatie na het ongeval.

Extra schadeposten voor zelfstandigen

Als eenmanszaak, ZZP’er of freelancer kunt u door een ongeval in een moeilijke financiële situatie terecht komen. Door het ongeval bent u niet meer in staat uw werk uit te voeren, waardoor uw inkomstenbron onder druk komt te staan. Niet alleen kunt u bestaande projecten niet meer afronden, ook nieuwe projecten worden niet meer binnen gehaald. U kunt klanten verliezen en (tijdelijk) geen nieuwe klanten werven. Ook zijn er (extra) kosten die betaald moeten worden zoals de huur van uw bedrijfsruimte die doorloopt, de extra kosten van een vervangende werkkracht tijdens uw afwezigheid, de zelfstandigenaftrek en in het ergste geval de kosten die u maakt door uw bedrijf met verlies te verkopen. Kosten die u maakt of inkomsten die u misloopt kunnen vergoed worden. Daarvoor is een goede en sluitende berekening maken enorm belangrijk. Laat u daarom helpen door onze letselschade specialisten.

Kosten zonder nut

Kosten zonder nut is een bijzondere schadepost bij letselschade. Het gaat hier om kosten die u al gemaakt heeft voor het ongeval, maar die door het opgelopen letsel geen nut meer hebben. U heeft bijvoorbeeld een abonnement afgesloten bij de sportschool, maar kunt door het ongeval niet meer gaan. Toch moet u maandelijks uw abonnement betalen. In principe maakt u geen extra kosten door het ongeval, maar de kosten die u maakt leveren niks meer op. Wanneer een ander verantwoordelijk is voor de letselschade kunt u deze kosten vergoed krijgen in uw claim. Enkele andere voorbeelden van kosten zonder nut zijn:

 • Kosten van concertkaartjes
 • Kosten van cabaret- of theaterkaartjes
 • Vakantie die geannuleerd moet worden
 • Aangepaste vakantie omdat u bijvoorbeeld niet meer met de auto kunt en daardoor
 • vliegtickets moet kopen
 • Stallingskosten van uw paard waar u niet meer op kunt rijden
 • Een nieuwe fiets waar u door schade aan uw rug geen gebruik meer van zult kunnen maken

Toekomstschade

In tegenstelling tot kosten uit materiële schadeposten zoals de reparatiekosten van uw auto of medische kosten, staan de kosten die u in de toekomst zult lijden niet vast. Toch zal de aansprakelijke partij de schade die u in de toekomst zult lijden als gevolg van een ongeval moeten vergoeden. Enkele voorheen besproken schadeposten vallen hier ook onder. Om het begrip wat concreter te maken, geven we een aantal voorbeelden:

 • Verlies van arbeidsvermogen
 • Verlies aan carrièremogelijkheden
 • Andere inkomensschade
 • Verlies aan levensonderhoud door overlijdensschade
 • Vergoeding voor huishoudelijke hulp
 • Smartengeld (voor het nog te lijden leed)

Voordat toekomstschade geclaimd wordt, is het verstandig de medische eindtoestand af te wachten. Dit omdat zo voorkomen wordt dat er een vergoeding betaald wordt die niet dekkend is door eventuele onverwachte toekomstige kosten.

Een vergoeding voor toekomstschade wordt niet fiscaal belast. Dat wil zeggen dat het bedrag van de uitbetaling een netto bedrag is. Toch is het verstandig om zogenaamde belastinggarantie aan te vragen. Een belastinginspecteur kan namelijk oordelen over uw situatie. Mocht deze besluiten het schadebedrag toch te belasten zal de tegenpartij een bezwaarprocedure moeten voeren en de heffingen moeten betalen als de procedure niet slaagt. In dat geval moet u, zodra u het geld ontvangen heeft, deze opgeven bij de belastingdienst.

Het maken van een correcte berekening van toekomstschade is een complex proces. Laat u daarom helpen door een van onze specialisten.

Claim uw letselschade

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!