Een bedrijfsongeval en de zorgplicht van de werkgever

De zorgplicht wordt gedragen door werkgevers en deze omschrijft dat een werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkplek. Dit betekent dat al het mogelijke gedaan moet worden om ongevallen te voorkomen. Krijgt een werknemer toch een arbeidsongeval? Dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld wanneer deze tekortschiet in de zorgplicht.

Direct mijn schade claimen
Ik wil meer informatie

De zorgplicht heeft een ruime strekking en daarom zal niet snel worden aangenomen dat hieraan voldaan is. Het is dus niet gemakkelijk voor een werkgever om aan te tonen dat hij zijn plichten gedaan heeft. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag bij.

Wat is de zorgplicht van de werkgever?

De zorgplicht van de werkgever betekent dat een werkgever moet voorzien in een veilige en gezonde werksituatie voor zijn werknemers. Werkgevers moeten redelijke maatregelen treffen om de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers te waarborgen tijdens de uitoefening van hun werk. Het doel van de zorgplicht van de werkgever is het voorkomen van arbeidsongevallen of beroepsziekten.

Wil meer informatie

Hoe is de zorgplicht van de werkgever opgebouwd?

Op de zorgplicht zijn een aantal concrete regels, maar ook ongeschreven regels van toepassing. Deze zijn per branche verschillend. Onder concrete regels vallen onder andere de inrichting van de werkplek en kledingvoorschriften. De werkgever moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat werktuigen, gereedschappen en lokalen zijn ingericht en onderhouden om schade voor de werknemer te voorkomen. Daarnaast moet een werkgever erop toezien dat de werknemer juiste en duidelijke instructies over veiligheid krijgt.

Het naleven van deze regels wordt gezien als een minimale eis. Wanneer je aan deze regels voldoet heb je niet vanzelfsprekend ook aan de zorgplicht voldaan. De overheid verwacht een proactieve houding van de werkgever in het waarborgen van de veiligheid van de werknemers. De werkgever moet voldoende geïnformeerd zijn over de risico’s die zijn werknemers lopen en passende maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren.

Een werkgever hoort er bijvoorbeeld vanuit te gaan dat de werknemer tijdens de dagelijkse werkzaamheden niet altijd even voorzichtig is. De werkgever moet dit meenemen in zijn beslissingen omtrent de inrichting van de werkplek en de instructies die hij geeft.

In welke situaties geldt de zorgplicht van de werkgever?

De zorgplicht geldt niet alleen op de werkvloer. De zorgplicht reikt ver en beschermt werknemers ook voor situaties die niet in de directe werksfeer vallen. Zo geldt de zorgplicht van de werkgever ook wanneer de werknemer:

  • in de bedrijfsauto van werkplek naar werkplek rijdt.
  • deelneemt aan een bedrijfsuitje of een teambuilding activiteit.
  • op zijn thuiswerkplek werkt.
Contact opnemen

Uitzondering van de zorgplicht voor de werkgever

De zorgplicht van de werkgever heeft een grote reikwijdte. In slechts twee situaties zal de werkgever niet aansprakelijk zijn voor het arbeidsongeval:

  • De werkgever voldoet aan de zorgplicht. Dit betekent dat er wordt vastgesteld dat de werkgever geen redelijke acties had kunnen ondernemen om het ongeval te voorkomen.
  • De schade die de werknemer heeft opgelopen is in grote mate veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van die werknemer. Ook in deze situatie had de werkgever het ongeval niet in alle redelijkheid kunnen voorkomen.
Direct mijn schade claimen!

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wij begrijpen hoe vervelend onzekerheid is en willen u daarom snel en goed helpen. In ons vindt u een letselschade expert waarbij u:

  • een lopend traject heeft vanaf de eerste intake;
  • vanaf het eerste moment contact met de behandelaar van de zaak heeft;
  • laagdrempelig en informeel contact heeft.
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Hoe verloopt het proces bij Zuid Letselschade?

1.
Vertel ons uw verhaal
2.
Wij inventariseren de situatie en leggen u uw mogelijkheden voor
3.
Uw persoonlijke specialist start het juridische proces. Het contact is informeel en u wordt op de hoogte gehouden in begrijpelijke taal.
4.
Wij onderhandelen voor een eerlijke vergoeding vanuit de tegenpartij. Mocht dit niet lukken dan gaan wij procederen.
5.
Wij regelen alles en houden contact met u. Na afloop van het traject ontvangt u het resultaat. Volledig gratis.

Claim direct uw letselschade