Heeft u onlangs een ongeval gehad waardoor u recht heeft op een schadevergoeding? Bij het berekenen van de schadevergoeding wordt onder andere het verlies aan verdienvermogen meegenomen. Het kan voorkomen dat iemand – al dan niet naast een baan in loondienst – klusjes verricht en daarmee zwarte verdiensten ontvangt. Wat gebeurt er indien deze werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden als gevolg van een ongeval? Worden deze inkomsten ook meegenomen bij de berekening van het verlies aan verdienvermogen?

Zwarte inkomsten moeten – net als gewone inkomsten – voldoende bewezen worden.  De bewijslast hiervan ligt bij het slachtoffer. Hierbij kunt u denken aan bewijs waaruit blijkt dat er zwarte werkzaamheden werden verricht (bijvoorbeeld door middel van correspondentie, afspraken, betaalbewijzen et cetera.). Het is tevens van belang dat er wordt aangetoond hoeveel er met de zwarte werkzaamheden verdiend werd. Tot slot is belangrijk om aan te tonen dat de zwarte werkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd als gevolg van het ongeval. Het laatste punt wordt onderbouwd door medische informatie. De medisch behandelaars laten zich dan uit over de klachten en de daar uitvloeiende beperkingen.

Zodra er wordt bewezen dat er sprake is van zwarte inkomsten, rest de vraag of en hoe deze zwarte inkomsten worden meegenomen bij het vaststellen van de schadevergoeding.

Op 24 november 2020 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of gemiste inkomsten door zwarte werkzaamheden voor vergoeding in aanmerking komen in een letselschadezaak. De Hoge Raad bepaalde dat dit mogelijk is. Indien een rechter besluit om zwarte inkomsten te betrekken in de berekening van de schadevergoeding, heeft de rechter twee opties.

Allereerst kan de rechter een schatting maken van het netto-inkomen dat het slachtoffer zou hebben gehad wanneer de belasting en premie waren ingehouden. De uitkomst hiervan, wordt gebruikt voor de berekening van het verlies aan verdienvermogen. 

Daarnaast kan een rechter beslissen dat de volledige zwarte inkomsten worden meegenomen bij de berekening van het verlies aan verdienvermogen. Dit kan alleen als de rechter het zeer aannemelijk acht dat een werkgever de belasting en premie voor zijn rekening zou hebben genomen.

Heeft u een vraag over de berekening van de schadevergoeding of het verlies aan verdienvermogen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Ons team helpt u graag verder met het verhalen van een maximale letselschadevergoeding.

Contact opnemen