Schadevergoeding belasting

Schadevergoeding en belastingen

Stel: U bent vorig jaar slachtoffer geworden van een ongeval en u heeft daarvoor een schadevergoeding ontvangen. Deze schadevergoeding bestaat voor een gedeelte uit gemaakte – en nog te maken – kosten en smartengeld, maar ook uit een gedeelte gederfde – of nog te derven – inkomsten. Wat moet u dan met dit bedrag, wanneer…

Vrouwe Justitia

Kernwaarden van Advocatuur

Kernwaarden zijn essentieel in het uitoefenen van ieder beroep. Voor advocaten zijn deze kernwaarden zo belangrijk dat ze zelfs zijn vastgelegd in de wet. De kernwaarden waar een advocaat aan moet voldoen, zijn: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Kernwaarden die elkaar tegenspreken? De eerste twee kernwaarden lijken elkaar misschien tegen te spreken. Hoe kun…

Voorzittershamer - hoogte smartengeld

Hoogte smartengeld

Als u een ongeluk heeft meegemaakt, heeft u recht op smartengeld. De hoogte is afhankelijk van diverse omstandigheden; ieder persoon is uniek. Maar wat is smartengeld nu eigenlijk? De antwoorden leest u in de onderstaande blog. Wat is smartengeld? Smartengeld is een vergoeding welke het slachtoffer krijgt voor de lichamelijke pijn, het verdriet, de verminderde…

Werken op afstand

Werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken en Corona

Pandemieën kunnen de gehele samenleving ontwrichten en het dagelijks leven stilleggen.  Het corona-virus heeft immers al de nodige slachtoffers gemaakt in onze maatschappij. Er gaat geen dag voorbij, dat we er niet aan herinnerd worden. Ook de juridische gevolgen, worden inmiddels duidelijk. Thuiswerken en lichamelijke klachten De regering heeft een pakket aan maatregelen in het…

Wetsboeken bij verjaring van letselschade

Verjaring van letselschade

Verjaring letselschade Bent u slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval, verkeersongeval of bent u gebeten door een hond van een ander? Dan heeft u recht op een schadevergoeding, maar let op. U kunt de andere partij namelijk niet tientallen jaren later aansprakelijk stellen. Het recht op het vorderen van schade is namelijk aan verjaring onderhevig. Wat…

Onrechtmatige daad

De vereisten voor een onrechtmatige daad

Om vast te stellen of u recht heeft op een schadevergoeding moet er sprake zijn geweest van een onrechtmatige daad. In het Burgerlijk Wetboek wordt een onrechtmatige daad in drie delen als volgt beschreven: 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de…

Valse hond - letselschade

Smartengeld na een hondenbeet

Bent u slachtoffer geworden van een hondenbeet? De beet van een hond is een zeer vervelende gebeurtenis en kan daarnaast veel schade veroorzaken. Zo kunt u fysieke schade oplopen in de vorm van een zichtbare wond of litteken en kan de wond geïnfecteerd raken. Daarnaast kunnen hierdoor ook mentale klachten ontstaan zoals onzekerheid en frustratie…