Onlangs heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan in een procedure die ons kantoor heeft gevoerd in het kader van de vraag: is de Nederlandse rechter bevoegd om te oordelen over geschillen waarbij een Nederlandse patiënt en een in het buitenland gevestigde zorgverlener of zorginstelling is betrokken?

In voornoemde situaties is er sprake van een “grensoverschrijdende geneeskundige behandelingsovereenkomst”. In het onderhavige geval draaide het specifiek om een Nederlandse patiënte die een borstvergroting had laten uitvoeren in een Belgische cosmetica-kliniek. Een aantal jaren na de plaatsing kreeg zij te kampen met gezondheidsklachten als gevolg van een lekkende prothese. Hiervoor is zij uiteindelijk in Nederlands ziekenhuis is behandeld, omdat de Belgische kliniek geen gehoor gaf aan haar klachten.

De patiënte besloot de Belgische kliniek en arts aansprakelijk te stellen voor de door haar geleden schade en daagde hen voor de Nederlandse rechter op basis van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De Belgische kliniek voerde als verweer dat dat de rechtbank onbevoegd verklaard diende te worden, omdat enkel de Belgische rechter bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

De rechter heeft de bevoegdheid getoetst aan de internationale verordening Brussel I bis waarin de internationale bevoegdheid van rechters wordt geregeld. Hoofdregel is dat in ieder geval de rechter bevoegd is van het land waar de gedaagde, in dit geval de kliniek, woont of is gevestigd. Er kan echter ook sprake zijn van een van de uitzonderingen in geval van bijvoorbeeld consumentenovereenkomsten, waarbij de zwakkere partij wordt beschermd tegen onredelijk bezwarende regels of bedingen. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan dan gelden bijzondere bevoegdheidsregels waarbij de belangen van de consument, in dit geval de patiënte, beter worden beschermd. In dat geval mag de patiënte namelijk ook het geschil aanhangig maken bij de rechter van haar woonplaats consument.

Omdat de patiënte in de onderhavige situatie aan de voorwaarden voldeed, was de Nederlandse rechter bevoegd om over haar geschil met de Belgische kliniek te oordelen. Mocht u zelf te maken krijgen met een grensoverschrijdend conflict omtrent een behandeling, neem dan contact op met heen van onze specialisten. Wij helpen u graag verder!

Contact opnemen

De volledige uitspraak is te lezen via: ECLI:NL:RBLIM:2021:1058