Als motorrijder aangereden

Een verkeersongeval is een plotselinge gebeurtenis. Het ongeluk heeft vaak lichamelijke en psychische schade of schade aan eigendommen als gevolg. De eerste prioriteit na een ongeval is dat u zo snel mogelijk hulp krijgt. Wij willen u graag helpen en kunnen u van dienst zijn bij het verkrijgen van een schadevergoeding na een motor ongeluk.

Direct mijn schade claimen
Ik wil meer informatie

Wanneer u als motorrijder aangereden bent kan de schade enorm zijn. Zowel uzelf als de motor kunnen flinke schade hebben. Wij vinden het belangrijk dat u zich volledig kunt focussen op uw herstel. Maar wij begrijpen dat u ook graag een vergoeding wilt ontvangen voor de geleden schade. Hier helpen wij u graag mee! Wij zijn experts in letselschade en claimen de letselschadevergoeding waar u recht op heeft. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Letselschadevergoeding wanneer een motorrijder is aangereden

Wanneer u als motorrijder bent aangereden kunt u flinke schade opgelopen hebben, zowel aan uzelf als aan uw motor. De kosten voor deze schade lopen vaak hoog op. Voor deze schadeposten kunt een een vergoeding claimen. Deze schadevergoeding bestaat uit zowel een vergoeding voor materiële als immateriële schade.

Materiële schade kan uitgedrukt worden in een geldbedrag. Een aantal voorbeelden zijn:

  • reparatiekosten van uw motor,
  • kapotte kleren,
  • medische kosten,
  • verlies aan verdienvermogen,
  • reiskosten.

Immateriële schade is niet meetbaar en niet tastbaar. Denk hierbij aan verlies van levensvreugde, angst, pijn en verdriet. De vergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld  genoemd. Het is aan de rechter om dit onmeetbare letsel te vertalen naar een redelijk geldbedrag. Bij deze schatting wordt rekening gehouden met soortgelijke claims, uw persoonlijke situatie en de schade die u hebt opgelopen.

Bij het claimen van een letselschadevergoeding is het belangrijk om naast de kosten die u op de korte termijn maakt ook te kijken naar de extra kosten die u door het ongeluk op de lange termijn krijgt. Bent u bijvoorbeeld voor de rest van uw leven arbeidsongeschikt doordat u als motorrijder aangereden bent? Hebt u door het ongeluk langdurig huishoudelijke hulp nodig? Zullen bepaalde medische kosten door het ongeluk vaker voorkomen? Dan heeft dit invloed op de hoogte en de afspraken van de schadeclaim. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van schadeposten die u kunt claimen wanneer u langdurig extra kosten maakt als gevolg van het motorongeluk.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij starten een lopend traject vanaf de eerste intake en u komt direct in contact met de behandelaar van uw zaak. Wij zijn experts op het gebied van letselschade en helpen u graag!

Bereken uw schade

Aansprakelijkheid wanneer een motorrijder is aangereden

Motorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer, maar krijgen in tegenstelling tot bijvoorbeeld voetgangers geen extra rechten. In de wet staat vastgelegd dat motorrijders sterke verkeersdeelnemers zijn vanwege het gemotoriseerde voertuig dat zij besturen. Motors zijn zwaar en snel en kunnen daardoor veel lichamelijke schade berokkenen bij zwakke verkeersdeelnemers.
De verdeling van aansprakelijkheid na een motorongeluk is daarom onder andere afhankelijk van de vraag of de tegenpartij een zwakke of sterke verkeersdeelnemer is.

Motorrijder aangereden door een sterke verkeersdeelnemer

Sterke verkeersdeelnemers zijn bestuurders van alle gemotoriseerde voertuigen. Wanneer een motorrijder is aangereden door een ander gemotoriseerd voertuig zoals een auto, bus of vrachtwagen is de aansprakelijkheid afhankelijk van de schuldvraag: wie beging de verkeersovertreding? Degene die de verkeersovertreding begaat is aansprakelijk voor het ongeval. Wanneer beide partijen een verkeersovertreding begaan geldt een gedeelte aansprakelijkheid. De verdeling van aansprakelijkheid is dan afhankelijk van de zwaarte van de verkeersovertredingen.

Motorrijder aangereden door een zwakke verkeersdeelnemer

Zwakke verkeersdeelnemers zijn voetgangers en bestuurders van niet gemotoriseerde voertuigen zoals fietsers. Wanneer er een aanrijding plaatsvindt tussen een motorrijder en bijvoorbeeld een fietser is de kans dat de fietser grote lichamelijke schade heeft aanzienlijk groter dan de kans dat de motorrijder lichamelijke schade heeft. Dit is de reden dat zwakke verkeersdeelnemers door de wet beschermd worden en waarom de motorrijder in ieder geval gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval.

Hebt u als motorrijder een aanrijding met een zwakke verkeersdeelnemer gehad? Neem gemakkelijk contact met ons op. Wij zijn dé experts op het gebied van letselschade en zullen uw belangen behartigen. Wij claimen de letselschade waar u recht op heeft!

Direct mijn schade claimen!

Motorrijder aangereden in de file

Motors kunnen tijdens een file tussen auto’s en vrachtauto’s door manoeuvreren, waardoor zij snel door files heen rijden. Dit grote voordeel is helaas niet zonder risico’s. Files zijn vaak onoverzichtelijke verkeersmomenten waarbij bestuurders hun concentratie soms verliezen. Hierdoor komt het regelmatig voor dat een motorrijder wordt aangereden in de file.

Voor motorrijders gelden regels voor de speciale manoeuvres in een file:

  • Motorrijders mogen de ruimte tussen de twee meest linkse banen benutten.
  • Het snelheidsverschil tussen de motor en de auto’s mag niet meer dan 10 km/uur zijn.
  • Motorrijders mogen tijdens het oplossen van de file niet meer tussen de rijstroken manoeuvreren.

Wanneer u als motorrijder bent aangereden en u zich aan deze verkeersregels heeft gehouden is de automobilist vaak volledig aansprakelijk voor het ongeval. Automobilisten en andere bestuurders zoals vrachtwagenchauffeurs moeten namelijk altijd voorrang aan andere weggebruikers geven bij het wisselen van rijstrook.

Bent u als motorrijder aangereden? Neem dan contact met ons op. Wij claimen voor u de letselschadevergoeding waar u recht op heeft.

Contactformulier invullen

Bent u als motorrijder aangereden? Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn iedere dag telefonisch bereikbaar. U kunt ons ook mailen, een bericht sturen via whatsapp of het contactformulier invullen. Wij helpen u graag bij het claimen van uw letselschadevergoeding!

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Hoe verloopt het proces bij Zuid Letselschade?

1.
Vertel ons uw verhaal
2.
Wij inventariseren de situatie en leggen u uw mogelijkheden voor
3.
Uw persoonlijke specialist start het juridische proces. Het contact is informeel en u wordt op de hoogte gehouden in begrijpelijke taal.
4.
Wij onderhandelen voor een eerlijke vergoeding vanuit de tegenpartij. Mocht dit niet lukken dan gaan wij procederen.
5.
Wij regelen alles en houden contact met u. Na afloop van het traject ontvangt u het resultaat. Volledig gratis.

Claim direct uw letselschade