Als u een ongeluk heeft meegemaakt, heeft u recht op smartengeld. De hoogte is afhankelijk van diverse omstandigheden; ieder persoon is uniek. Maar wat is smartengeld nu eigenlijk? De antwoorden leest u in de onderstaande blog.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding welke het slachtoffer krijgt voor de lichamelijke pijn, het verdriet, de verminderde (tijdelijke of blijvende) levenslust etc. Als u recht heeft op schadevergoeding, heeft u ook recht op smartengeld. Het pijn, leed en alle stress door het ongeluk, is moeilijk in geld uit te drukken. Er zijn geen standaard tabelletjes voor. Soms zijn dergelijke zaken eigenlijk helemaal niet met geld goed te maken. De hoogte van het smartengeld is van verschillende factoren afhankelijk. Het hangt geheel af van uw situatie. De schade is voor iedereen anders.

Factoren die van invloed zijn

Mogelijke factoren zijn: leeftijd, de aard, ernst en duur van het letsel, de (medische) behandelingen, de aard van het ongeluk, mate van invaliditeit, gederfde levensvreugde. Een jong iemand met een groot litteken moet veel langer omgaan met deze vreselijke gevolgen dan een hoogbejaard iemand, alhoewel de impact natuurlijk voor beide leeftijden even heftig kan zijn. Er wordt door rechters ook gekeken naar vergelijkbare zaken. Wat hebben rechters in gelijksoortige zaken geoordeeld. Dat is een belangrijk onderdeel van het bepalen van de hoogte van het smartengeld.

 

Richtlijnen voor het bepalen van de hoogte

Wij als advocaten krijgen dan een richtlijn oftewel een kader, alhoewel we gelijk de kanttekening plaatsen dat ieders situatie uniek is en we niet gewoonweg mogen en kunnen uitgaan van gelijksoortige situaties. Wat voor de één ernstig is, kan voor de ander veel ernstiger of milder zijn. Daarom kijken wij grondig naar uw persoonlijke situatie en houden rekening met al uw omstandigheden. Eind 2020 is door de rechtbank het hoogste bedrag aan smartengeld ooit toegewezen. Het bedrag in die zaak werd vastgesteld op € 350.000,-. Deze zaak betrof een slachtoffer van een zeer ernstige mishandeling, waarbij hij ernstig letsel opliep (blijvend hersenletsel), waardoor deze volledig afhankelijk is van intensieve verpleging, zorg en begeleiding. De rechtbank overwoog dat hierbij rekening is gehouden met de zeer ernstige en verstrekkende gevolgen die de benadeelde heeft gehad. Ook heeft de rechtbank bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld rekening gehouden met vergelijkbare zaken. Naast het smartengeld heeft het slachtoffer overigens nog een materiële schadevergoeding van ruim € 633.000,- ontvangen.

 

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval en wilt u weten of u recht hebt op een schadevergoeding of wilt u juridische hulp? Neem dan contact op met onze ervaren advocaten. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Contact opnemen