Verjaring letselschade

Bent u slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval, verkeersongeval of bent u gebeten door een hond van een ander? Dan heeft u recht op een schadevergoeding, maar let op. U kunt de andere partij namelijk niet tientallen jaren later aansprakelijk stellen. Het recht op het vorderen van schade is namelijk aan verjaring onderhevig.

Claim mijn schade

Wat is verjaring?

Verjaring, of een verjaringstermijn, slaat op de periode waarbinnen iemand vervolgd kan worden in een rechtszaak. Na die bepaalde termijn kan de persoon of het bedrijf in kwestie dus niet meer vervolgd worden. Meestal gaat de verjaringstermijn in op de dag nadat het strafbare feit, misdrijf of de overtreding gepleegd is.

Verjaringstermijnen

  • Overtredingen en misdrijven
    • 3, 6, 12 of 20 jaar
  • Vorderingen
    • 5 jaar
    • Bij een verkeersongeval kunt u binnen maximaal 3 jaar de verzekering direct aanspreken.

Verjaringstermijnen strafbare feiten

Niet alle overtredingen zijn echter hetzelfde. Dit betekent ook dat niet alle feiten dezelfde verjaringstermijn hebben. Bij strafbare feiten wordt er namelijk een onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn strafbare feiten die zwaarder wegen dan overtredingen. De feiten zijn ernstiger en doorgaans staan er ook hogere straffen op misdrijven dan op overtredingen. Voor misdrijven geldt een verjaringstermijn van 6, 12 of 20 jaar. Sommige misdrijven, zoals moord, kennen geen verjaringstermijn. Overtredingen kennen een verjaringstermijn van 3 jaar.

 

Verjaringstermijn vorderingen

Naast verjaringstermijnen voor strafbare feiten, bestaan er ook verjaringstermijnen voor vorderingen. Na een bepaalde termijn is een vordering namelijk niet meer opeisbaar. De vordering bestaat dan wel nog, maar wordt omgezet in een niet-afdwingbare natuurlijke verbintenis. In de meeste gevallen verjaren vorderingen na 20 jaar, maar niet bij alle vorderingen is dat het geval.

 

Verjaring schadevergoeding

Op grond van artikel 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat vorderingen tot vergoeding van schade een verjaringstermijn van 5 jaar hebben na aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde bekend is met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon. Het vermoeden van schade en de verantwoordelijke volstaat dus niet. Er moet, met andere woorden, voldoende zekerheid, maar geen absolute zekerheid, zijn. 

Wilt u een schadevergoeding claimen naar aanleiding van een onrechtmatige daad gepleegd door een ander, dan heeft u hier vijf jaar de tijd voor vanaf het moment dat de schade en dader gekend is. Het is dus belangrijk om actie te ondernemen zodra u weet heeft van de letselschade en de dader. Bekend zijn met de letselschade is in deze wel subjectief. De aansprakelijke partij moet namelijk aantonen dat de verjaringstermijn verstreken is en dat u in dat geval al eerder op de hoogte was van de letselschade.

Er gelden wel uitzonderingen bij de verjaring van letselschade. Zo bestaat er een absolute verjaringstermijn van 20 jaar. Deze is van toepassing vanaf het moment dat u schade hebt opgelopen. Als u schade oploopt en hier 20+ jaar later pas aanspraak op wilt doen, is dat niet meer mogelijk. Echter, zoals gesteld verjaart een vordering doorgaans vijf jaar nadat de schade en dader bekend zijn. Er bestaat wel een mogelijkheid om de termijn uit te stellen, door deze te ‘stuiten’. In dat geval stopt de verjaringstermijn en zal er een nieuwe termijn van 5 jaar gaan lopen. Daarnaast bestaan er uitzonderingen als er schade is door een onrechtmatige daad gepleegd tegen een minderjarige. Wilt u meer informatie of wilt u hulp bij letselschade? Neem dan contact op met een van onze advocaten of juristen.

Contact opnemen

Verjaring bedrijfsongeval en hondenbeet

Ook bij letselschade door bedrijfsongevallen en hondenbeten geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Zorg er dus voor dat u op tijd aanspraak maakt op de schade en een claim indient. Wel kunt u de verjaringstermijn stuiten door een aangetekende brief naar de wederpartij te sturen waarin u nadrukkelijk aangeeft de verjaringstermijn te willen stuiten.

Verjaring verkeersongeval

Bij schade door een verkeersongeval ligt het iets anders dan bij bedrijfsongevallen en schade door hondenbeten. Ook hier bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar, maar u kunt maximaal drie jaar na het ongeval de verzekeraar van de wederpartij direct aanspreken. De wederpartij zelf blijft wel vijf jaar aansprakelijk.

Verjaring letselschade voorkomen

Er bestaan dus enkele uitzonderingen op verjaringstermijnen van vijf jaar en termijnen kunt u stuiten. Het voorkomen van verjaring kan echter niet. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een letselschadezaak start. Onze juristen en advocaten kunnen u hierbij helpen en deze voor u starten zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de zaak of de verjaringstermijn.

Contact opnemen