Wanneer u net een ongeval heeft meegemaakt, dan is de financiële afwikkeling ervan meestal het laatste waar u op dat moment aan denkt. Voorop staat uw letsel, de gevolgen van het ongeval en hoe deze zich in de toekomst nog zullen ontwikkelen. Toch is het voor een efficiënte afwikkeling van uw letselschade essentieel om uw schade meteen vanaf het begin te documenteren. Op die manier is het makkelijker voor uw letselschadebehandelaar om uw schade concreet te maken en zullen verzekeraars ook eerder geneigd zijn om uit te keren. 

Het uitganspunt in het schadevergoedingsrecht is om het slachtoffer in een situatie te plaatsen alsof het ongeval nooit zou hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat dus ook alle kosten die het slachtoffer ten gevolge van het ongeval heeft moeten maken, vergoed dienen te worden door de wederpartij. Dit heeft als gevolg dat er dus ook kosten vergoed worden, waarvan u misschien niet eens zou weten dat deze voor vergoeding in aanmerking komen. Deze schadeposten maken namelijk deel uit van uw schadevergoeding. In dit artikel zullen wij een aantal van deze posten bespreken.

Kilometervergoeding

Ongeacht of u zelf nog kunt rijden of door letsel afhankelijk bent van anderen, uw gereden kilometers komen voor vergoeding in aanmerking. Het is wel van belang dat deze kilometers voortvloeien uit het ongeval. Hierbij valt te denken aan ritten naar het ziekenhuis, de huisarts of andere behandelaren. Als u een overzicht bijhoudt van alle gereden kilometers, dan is het gemakkelijk te onderbouwen tegenover de aansprakelijke partij. Doet u dit niet, dan is het vaak moeilijk om achteraf te bedenken waar u zoal heen hebt moeten rijden. Zo laten veel slachtoffers geld liggen, waar zij wel recht op hebben.

Hulp in het huishouden

Wanneer u door uw letsel zelf niet meer zelfstandig het huishouden kunt voeren, heeft u recht op vergoeding. Het is dan niet van belang of u de huishoudelijke taken laat uitvoeren door een kennis, een familielid of door een professionele huishoud(st)er. Voor vergoeding voor hulp in het huishouden bestaat een richtlijn, waarin vaste bedragen zijn afgesproken voor de mate waarin er niet meer in het huishouden geparticipeerd kan worden door het slachtoffer. Er wordt dan in eerste instantie gekeken naar de eerste drie maanden na het ongeluk, maar hierover kunnen later aanvullende afspraken worden gemaakt. Tevens wordt er gekeken naar het percentage van de huishoudelijke taken die het slachtoffer voor het ongeval voor zijn rekening nam.

Meerkosten voor het bestellen van maaltijden

Naast de andere huishoudelijke taken is het voor slachtoffers met ernstig letsel vaak ook niet mogelijk om te koken. Soms kan een partner of een van de kinderen deze taak op zich nemen, maar dat is niet altijd mogelijk. In dat geval heeft u recht op vergoeding van de extra kosten die u maakt, wanneer u ten gevolge van het ongeval vaker maaltijden moet bestellen. De kosten worden vergoed vanuit een richtlijn, waarvoor standaard bedragen beschikbaar worden gesteld.

Uw advocaatkosten

Het komt regelmatig voor dat slachtoffers van een ongeval huiverig zijn om een advocaat in de arm te nemen. De voornaamste reden is dan een vooroordeel over het hoge uurtarief dat advocaten kunnen hebben. Wanneer u echter slachtoffer bent geworden van een ongeval, dan komen uw advocaatkosten voor vergoeding in aanmerking. Dit betekent dat wij u in de meeste gevallen niet direct zullen factureren. De advocaatkosten dienen door de wederpartij te worden betaald als onderdeel van uw schade.

Contact opnemen