Aansprakelijkheid kinderen

Kinderen kunnen soms nog wel eens onvoorzichtig zijn in de dingen die zijn doen en daarmee voor schade zorgen. Dat kan schade aan persoonlijke bezittingen zijn, schade aan zaken van ouders of schade aan bezittingen van iemand anders. Hoe zit het nu met de aansprakelijkheid van kinderen? Kan een kind aansprakelijk worden gesteld voor de schade als het gedrag van het kind onrechtmatig is? Wie moet dat betalen? Kunnen ouders aansprakelijk zijn voor de door hun kind aangerichte schade? Omdat kinderen anders in elkaar zitten dan volwassenen gelden er ook andere regels.

Direct mijn schade claimen
Ik wil meer informatie

Wanneer uw kind slachtoffer is geworden van een ongeval kan uw leven op zijn kop staan. Een ongeluk brengt naast lichamelijke klachten ook stress met zich mee. Wij begrijpen dat het beginnen van een juridisch proces voor u als een zware last kan aanvoelen. Wij kunnen u hierbij helpen. Onze letselschade experts hebben veel ervaring en weten precies waar uw kind recht op heeft.

Aansprakelijkheid voor kinderen

Wanneer het gaat over aansprakelijkheid voor kinderen moet er worden gekeken of de schade die veroorzaakt is te maken heeft met een rechteloze daad. Voordat er over aansprakelijkheid en schadevergoeding gesproken kan worden moet er sprake zijn van de volgende onderdelen:

  • Er moet een rechteloze daad zijn gepleegd; 
  • Die onrechtmatige gedraging, moet toerekenbaar zijn aan degene die hem heeft gepleegd;
  • Er moet schade zijn geleden door de rechteloze daad;
  • Er moet sprake zijn van een oorzaak-gevolg-relatie tussen de onrechtmatige gedraging en de schade;
  • De geschonden norm moet strekken tot bescherming tegen de schade die is geleden.

Zou er geen sprake van aansprakelijkheid als gevolg van onrechtmatige daad zijn, dan stopt het proces. Mocht het kind wel aansprakelijk zijn wegens onrechtmatige gedragingen, wordt er gekeken naar de leeftijd van het kind.

Contact opnemen

Verschillende leeftijdscategorieën kinderen

Aansprakelijkheid kinderen onder de 14 jaar

Is het kind jonger dan 14 jaar, dan zijn juridisch gezien de ouders of voogden aansprakelijk. Meestal zullen dit dus beide ouders zijn. Dat wil zeggen dat kinderen onder de 14 jaar niet zelf aansprakelijk zijn. Er moet bij deze categorie wel sprake zijn van actief te bestempelen gedraging van het kind. Dit betekent dat ouders niet verantwoordelijk zijn voor het nalaten van het kind. Als er bijvoorbeeld risico dreigt wordt er niet van een kind verwacht dat hij hiervoor waarschuwt of het gevaar opheft. Daarnaast moet de gedraging als onrechtmatig kunnen worden toegerekend aan het kind wanneer de leeftijd wordt weggedacht. De vraag is dus of de gedraging als rechteloos kan worden beschouwd als een volwassene het had verricht.

Aansprakelijkheid kinderen tussen 14 en 15 jaar

Bij kinderen tussen 14 en 15 jaar ligt de aansprakelijkheid net iets anders. Deze regeling betreft een schuldaansprakelijkheid. In de basis zijn de ouders en voogden aansprakelijk, tenzij zij kunnen aantonen dat ze niets te verwijten valt over de fout van hun kind. In dit geval hebben de ouders wel de mogelijkheid om onder hun aansprakelijkheid uit te komen. Het kind is zélf aansprakelijk voor mogelijke schade en moet die dan zelf vergoeden. De wet spreekt van een onrechtmatige gedraging van een kind van 14 of 15 jaar. Omtrent de beoordeling van de aansprakelijkheid van de ouders, is het belangrijk om te weten wat zij wisten over over het gedrag van hun kind. Daarnaast is het essentieel of de ouders derden daarvan wel of niet op de hoogte hebben gesteld.

Aansprakelijkheid kinderen van 16 jaar en ouder

Is het kind 16 jaar of ouder, dan is hij zelf aansprakelijk. De ouders zijn niet meer aansprakelijk voor de gedragingen van kinderen vanaf deze leeftijd. Dat kan alleen wanneer de ouders zelf onrechtmatig hebben gehandeld. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de ouders weten dat het kind een fout zal begaan en niets doen om dat te voorkomen. 

Groepsaansprakelijkheid

Kinderen kunnen ook samen in een groep spelen en schade maken. Dan is het vaak onduidelijk wie de schade heeft veroorzaakt. Er kan dan sprake zijn van groepsaansprakelijkheid. Het maakt daarbij niet uit wie de onrechtmatige daad heeft gepleegd, zolang er sprake is van groepsverband kan de gedupeerde de schade op ieder groepslid verhalen. Daarom is de aansprakelijkheid bij een groep kinderen een ingewikkelde kwestie. Als er binnen de groep kinderen verschillende leeftijdscategorieën zitten wordt er gekeken naar leeftijdscategorie. 

Direct mijn schade claimen!

Aansprakelijkheid kinderen. Neem vrijblijvend contact met ons op

Wordt uw kind aansprakelijk gehouden? Of wordt u als ouder aansprakelijk voor door uw kind aangerichte schade? Dan is het aan te raden om contact op te nemen met een advocaat of jurist gespecialiseerd in letselschade. De specialisten van Zuid Letselschade zijn u graag van dienst.

Stel een vraag aan onze juristen

Hoe verloopt het proces bij Zuid Letselschade?

1.
Vertel ons uw verhaal
2.
Wij inventariseren de situatie en leggen u uw mogelijkheden voor
3.
Uw persoonlijke specialist start het juridische proces. Het contact is informeel en u wordt op de hoogte gehouden in begrijpelijke taal.
4.
Wij onderhandelen voor een eerlijke vergoeding vanuit de tegenpartij. Mocht dit niet lukken dan gaan wij procederen.
5.
Wij regelen alles en houden contact met u. Na afloop van het traject ontvangt u het resultaat. Volledig gratis.

Claim direct uw letselschade