Aansprakelijkheid sport en spel

In sport- of spelsituaties kunt u letselschade oplopen. Denk bijvoorbeeld aan een onhandige of harde tackle, een fietser die plots van richting verandert tijdens het wielrennen of een hockeystick die te hoog wordt ingezet. Als slachtoffer van een ongeluk heeft u, bij erkende aansprakelijkheid bij sport en spel, recht op schadevergoeding: compensatie voor alle onverwachte kosten, het mislopen van inkomsten, lichamelijke en geestelijke schade. De specialisten van Zuid Letselschade kunnen u van dienst zijn bij het eisen van een schadevergoeding voor uw opgelopen letsel door het beoefenen van een sport.

Direct mijn schade claimen
Ik wil meer informatie

Wanneer we sporten aanvaarden we tenminste het risico dat we letselschade kunnen oplopen. Toch is dat risico natuurlijk niet onbeperkt en worden ook hier bepaalde grenzen gesteld. Wat moet u doen als u gewond geraakt bent tijdens een sport- of spelactiviteit? Hoe kunt u een juiste schadevergoeding krijgen voor het opgelopen letsel? We geven antwoord op uw vragen. Zo weet u exact waar u aan toe bent en wat de mogelijkheden zijn.

Vergoeding voor letselschade bij sport en spel: wie is er aansprakelijk?

Tijdens sport- en spel komen er vaak blessures of verwondingen voor door een sportongeval. Wanneer kan de aansprakelijkheid bij sport en spel op een verzekeraar van de tegenpartij verhaald worden na een ongeluk?

De tegenpartij aansprakelijk stellen is dikwijls enorm moeilijk bij sport-en spelactiviteiten. In de praktijk blijkt immers dat u als speler of kijker aan een sport of spel, steeds rekening moet houden met onvoorzien gedrag. In sport- en spelsituaties is een gedraging namelijk pas illegaal als de gedraging de regels van het spel te buiten gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een karatetrap: op straat is het rechteloos, maar tijdens een karatewedstrijd of -training meestal niet. Dat wil zeggen dat deelnemers aan sport- of spelactiviteiten over en weer een bepaald niveau van gevaar aanvaarden. Dit geldt voor zowel een toeschouwer, een medespeler als voor een tegenstander. Dit maakt dat de veroorzaker van de opgelopen (letsel)schade in een sport- en spelsituatie minder snel aansprakelijk is dan in het dagelijkse leven. De grens voor een vergoeding is daarom hoog.

Bij gelegenheid kan ook de organisatie van een sportevenement aansprakelijk gesteld worden voor de opgelopen letselschade, bijvoorbeeld als er onvoldoende veiligheids- of voorzorgsmaatregelen zijn genomen waardoor het ongeluk tijdens sport- of spelactiviteit kon ontstaan. Deze aansprakelijkheid voor organisatoren geldt ook voor scholen. Een school kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor letsel dat ontstaat op een sportdag of tijdens de gymles.

Contact opnemen

Letselschade sport en spel

De regels voor verantwoordelijkheid zijn bij een sport- of spelactiviteit heel streng. Waar normaal gesproken iemand wel aansprakelijk zou zijn, is dit in een sportsituatie niet meteen het geval. Dikwijls is er een sprake van een onvoorziene situatie. Meestal gebeurt dit natuurlijk per ongeluk. Denk aan een te hoge inzet van een hockeystick, een grove natrap of een plotselinge verandering van koers van een wielrenner waardoor er schade kan ontstaan. 

Hierbij enkele gevallen van situaties waarbij letsel door een sport- of spel aanleiding kan geven tot schadevergoeding:

 • Grove overtredingen die in strijd zijn met de richtlijnen;
 • Onverwachte overtredingen tijdens de sportsituatie;
 • Bij betaalde sportprofessionals kan soms de werkgever aansprakelijk gesteld worden.
Direct mijn schade claimen!

Welke stappen moet ik nemen om mijn schadevergoeding te ontvangen?

Wanneer u letselschade bij sport en spel oploopt, kunt u ook recht hebben op een schadevergoeding. Hoe moet u ervoor zorgen dat u de best mogelijke uitgangssituatie hebt om een rechtvaardige vergoeding te krijgen?

 1. Verzamel zoveel mogelijk bewijs voor een spelovertreding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan getuigenverklaringen of camerabeelden van de situatie en van de schade.
 2. Ga direct naar de huisarts of het ziekenhuis. Ga dezelfde dag nog naar een huisarts en informeer hem/haar zo volledig mogelijk over uw klachten. Houd goed de kosten bij die u maakt, denk aan een behandeling bij een specialist.
 3. Houd tevens goed bij welke kosten u moet maken. Bewaar alle bonnetjes en facturen. Denk bijvoorbeeld aan extra reiskosten, een eigen bijdrage in de ziektekosten en/of kosten voor behandelingen die niet worden gedekt door uw zorgverzekeraar.
 4. Schakel juridische hulp in bij een sportongeval. Denkt u dat de overtreder in uw sport- of spelsituatie inderdaad aansprakelijk gesteld kan worden? Neem dan vrijblijvend contact op met een juridisch specialist die u helpt om een goede vergoeding te claimen. Wij zijn dagelijks bereikbaar. U kunt ons ook mailen, een bericht sturen via whatsapp of het contactformulier invullen.
Stel een vraag aan onze juristen

Hoe verloopt het proces bij Zuid Letselschade?

1.
Vertel ons uw verhaal
2.
Wij inventariseren de situatie en leggen u uw mogelijkheden voor
3.
Uw persoonlijke specialist start het juridische proces. Het contact is informeel en u wordt op de hoogte gehouden in begrijpelijke taal.
4.
Wij onderhandelen voor een eerlijke vergoeding vanuit de tegenpartij. Mocht dit niet lukken dan gaan wij procederen.
5.
Wij regelen alles en houden contact met u. Na afloop van het traject ontvangt u het resultaat. Volledig gratis.

Claim direct uw letselschade

Letselschade bij bedrijfsongevallen

Pijn, verwondingen of psychologische klachten opgelopen door een bedrijfsongeval? Als u slachtoffer bent geworden kunt u inkomsten mislopen of extra kosten maken. In veel gevallen kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval.

Zuid Letselschade helpt u aan een eerlijke vergoeding bij letselschade door een bedrijfsongeval.

Direct mijn schade claimen
Ik wil meer informatie

Als u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval kan uw leven op zijn kop staan. Een ongeluk brengt naast lichamelijke klachten ook stress met zich mee. Wij begrijpen dat het beginnen van een juridisch proces voor u als een zware last kan aanvoelen. Wij helpen u uit de brand.

 

Op deze pagina kunt u terecht voor alle informatie rondom bedrijfsongevallen, geven we antwoord op uw vragen en lichten we een aantal cases toe van voorgangers. Zo weet u precies waar u aan toe bent en wat uw mogelijkheden zijn.

Inhoud
 • Aansprakelijk van de werkgever
 • Wanneer heeft u recht op schadevergoeding?
 • Letselschade claimen bij uw werkgever
 • Hoe verloopt het proces bij Zuid Letselschade?

Aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsongeval

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers veilig hun werkzaamheden uit kunnen voeren zonder (letsel)schade op te lopen. Als u letsel heeft opgelopen tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden, is uw werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade. Het is dan de taak van uw werkgever om aan te tonen dat alle verplichtingen zijn nagekomen. In de praktijk lukt dat zelden. Een werkgever is bijvoorbeeld verplicht om alle lokalen, werktuigen, gereedschappen e.d. op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Die verplichtingen gaan erg ver. Daardoor is de werkgever in vrijwel alle gevallen aansprakelijk voor het ongeval. Indien uw letselschade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid, kan het voorkomen dat uw werkgever niet aansprakelijk is.

Wanneer heeft u recht op schadevergoeding?

Als u slachtoffer bent geworden van- en schade heeft opgelopen door een ongeval tijdens werktijd, een zogenaamd bedrijfsongeval, heeft u recht op schadevergoeding. Een bedrijfsongeval kan plaatsvinden in een fabriek of op kantoor maar ook als u tijdens uw werktijd een ongeval overkomt buiten kantoor(tijd) kan er sprake zijn van een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld als u voor uw werkgever onderweg bent naar een afspraak of tijdens een bedrijfsuitje. De hoogte van de letselschadevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de duur en ernst van het geleden letsel.

Ik wil direct schadevergoeding claimen!

Letselschade claimen bij uw werkgever

In de meeste gevallen heeft uw werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hiermee wordt de schade naar aanleiding van een arbeidsongeval vergoed. Uw werkgever is immers verplicht om een goede verzekering voor u af te sluiten. Ook als u onderweg bent voor uw werkgever. De schade na een arbeidsongeval wordt dus afgehandeld met de verzekeraar van uw werkgever. Uw werkgever hoeft in dat geval de schadevergoeding niet zelf te betalen en zal daarom doorgaans geen bezwaar hebben als u letselschade wilt claimen. U hoeft niet te vrezen dat de relatie tussen u en uw werkgever hierdoor verslechtert.

Hoe verloopt het proces bij Zuid Letselschade?

1.
Vertel ons uw verhaal
2.
Wij inventariseren de situatie en leggen u uw mogelijkheden voor
3.
Uw persoonlijke specialist start het juridische proces. Het contact is informeel en u wordt op de hoogte gehouden in begrijpelijke taal.
4.
Wij onderhandelen voor een eerlijke vergoeding vanuit de tegenpartij. Mocht dit niet lukken dan gaan wij procederen.
5.
Wij regelen alles en houden contact met u. Na afloop van het traject ontvangt u het resultaat. Volledig gratis.

Claim direct uw letselschade

Letselschade bij verkeersongeval

Als slachtoffer gaat u wellicht een moeilijke periode door. Wij helpen u graag met de schadevergoeding waar u recht op heeft en communiceren duidelijk over iedere stap daar naartoe. Samen brengen we de huidige en toekomstige schade in kaart. U ontvangt op korte termijn al een voorschot op uw schade om eventuele problemen te voorkomen. Onze hulp en advies is gratis. Alle juridische kosten worden verhaald op de tegenpartij. U heeft geen juridische kennis nodig; wij ontzorgen u volledig in dit moeilijke proces.

Heeft u schade opgelopen na een verkeersongeval? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we u zo snel mogelijk helpen.

Claim mijn schade

Een verkeersongeval is een ingrijpende gebeurtenis. Blikschade kan snel worden vergoed, maar de nasleep van een verkeersongeval kan nog jaren duren. Er zijn veel soorten letselschade waar u misschien niet meteen aan denkt. Deze kunnen echter op lange termijn veel extra kosten met zich mee brengen. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten, inkomensverlies omdat u een tijd niet heeft kunnen werken, de opleiding die u niet op tijd kunt afronden, het inhuren van thuiszorg of een hondenuitlaatservice.

U heeft, naast een vergoeding voor materiële schade, ook recht op een vergoeding voor zaken die niet in geld uit te drukken zijn. De vergoeding voor emotionele schade wordt smartengeld genoemd. Voorbeelden van emotionele schade zijn verdriet van het trauma of de sport die u niet meer uit kunt voeren, littekens of het verlies van sociale contacten omdat u de deur niet meer uit kunt. De hoogte van smartengeld wordt bepaald aan de hand van uitspraken van vergelijkbare zaken.

Wat kunt u alvast doen?

 • Verzamel zoveel mogelijk bewijs van het ongeluk.
 • Maak zoveel mogelijk foto’s van de schade, uw letsel, de verkeerssituatie, de remsporen etc.
 • Verzamel de namen en contactgegevens van getuigen.
 • Ga direct naar de huisarts en informeer de huisarts zo volledig mogelijk voor een medisch dossier.
 • Houd in een notitieboek bij welke gevolgen u ervaart van het ongeval, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Houd in uw notitieboek tevens bij welke kosten u moet maken. Bewaar ook alle bonnetjes.

Gratis advies en begeleiding

Onze ervaren juristen staan voor u klaar. Geheel kosteloos.

Een lopend traject vanaf de eerste intake

Wij maken er meteen werk van.

Laagdrempelig en informeel

Direct contact met de behandelaar van uw case.

Claim uw letselschade

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!