Voor de behandeling en afwikkeling van uw letselschadezaak speelt de medische informatie een belangrijke rol. De medische situatie dient constant in de gaten gehouden te worden. In sommige gevallen bestaat hiervoor de noodzaak tot het inschakelen van een medische expertise, waarmee door middel van een aangewezen specialist inzicht wordt verkregen in het letsel dat door een slachtoffer is opgelopen, de duur en voortgang van het genezingsproces en de eventuele blijvende schade. Het is echter niet bij iedere letselschadezaak nodig om een medische expertise aan te vragen.

Daarnaast kan er in de loop van een letselschadezaak discussie ontstaan over allerlei vraagstukken. Indien er sprake is van een blijvend verschil van mening omtrent de medische situatie, kan ervoor worden gekozen om deze discussie te laten bepalen door een onafhankelijk medisch specialist.

Met de actuele medische informatie vragen wij aan onze medische adviseur of u in aanmerking komt voor een expertise. Onze medische adviseur zal een concept vraagstelling opstellen en verzenden naar de medische adviseur van de wederpartij. Zodra de wederpartij akkoord gaat, stelt onze medische adviseur een brief op naar de onafhankelijke medische specialist die de expertise zal uitvoeren.

De medisch specialist schrijft na het verzamelen en analyseren van alle cruciale informatie een medisch advies, ook wel het expertiserapport genoemd. Dit rapport is bindend voor beide partijen en van grote invloed op de behandeling of afwikkeling van een uw zaak, omdat het tevens behoort tot een belangrijke vorm van bewijslast. Als cliënt zijnde dient u akkoord te gaan met het uitbrengen van dit rapport. U zult namelijk als eerste een conceptadvies toegezonden krijgen. Op uitkomsten en conclusies zoals de expertiserend arts die stelt heeft u echter geen invloed. 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het lezen van deze blog, neem dan gerust contact op met ons kantoor. Ons team helpt u graag met het beantwoorden van uw vragen.

Contact opnemen