Vanaf 1 januari 2019 kan men een vergoeding krijgen voor affectieschade. Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, specifiek voor naasten van slachtoffers  die door een fout overlijden of ernstig gewond raken. De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten. Het leven van de naasten wijzigt drastisch door een fout van een ander. Ook hen is iets overkomen en aangedaan. Denk bijvoorbeeld een ouder die wordt aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft. Of een kind dat komt te overlijden door een medische fout. Deze vergoeding van affectieschade neemt het leed van naasten van slachtoffers niet weg, maar kan wel een vorm van erkenning en genoegdoening bieden.

De partner van het slachtoffer, de kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Personen die een vergelijkbare relatie hebben met het slachtoffer, komen ook in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Deze personen dienen wel aan te kunnen tonen dat er sprake is (geweest) van een hechte affectieve relatie. Factoren die een rol spelen zijn onder andere de intensiteit, de aard en de duur van de relatie.

Er bestaat een recht op de vergoeding van affectieschade wanneer een naaste (zeer) ernstig en blijvend letsel oploopt of overlijdt als gevolg van een fout van een ander. Er is sprake van (zeer) ernstig en blijvend letsel bij een blijvende functiestoornis van 70% of meer. Bij twijfel zal op basis van medische informatie, of een nader medisch deskundigenrapport het ernstige en blijvende letsel moeten worden aangetoond.

De Wet vergoeding affectieschade is op 1 januari 2019 in werking getreden. Er kan alleen een beroep worden gedaan op de vergoeding van affectieschade als de fout op of na 1 januari 2019 heeft plaatsgehad. De hoogte van de vergoeding van affectieschade ligt tussen de € 12.500 en € 20.000.

Wilt u meer informatie en advies over vergoeding van affectieschade? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Contact opnemen