Iemand aansprakelijk stellen bij letselschade

Als u materiële of immateriële schade heeft na een ongeluk of ongeval, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Om een schadevergoeding te krijgen is het belangrijk dat de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent. Daarom moet u de tegenpartij eerst aansprakelijk stellen. Iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade? Lees hieronder hoe!

Claim mijn schade

Laat u helpen door onze advocaten

De wetgeving rondom letselschade is zeer complex, vooral als er ook sprake is van lichamelijk letsel. Bij letselschade komen er vaak kosten bij kijken waar u misschien niet direct over nadenkt. Daarnaast bestaat er de kans dat u schikt met een bedrag dat lager is dan waar u recht op heeft. Onze letselschade advocaten kunnen u hiermee helpen. Wij helpen u met het opstellen van de aansprakelijkheidsbrief, denken met u mee en ontzorgen u bij het volledige proces. Onze dienst is volledig gratis. Wij verhalen onze kosten op de tegenpartij. Zo krijgt u de maximale vergoeding waar u recht op heeft.

Schadevergoeding claimen

Hoe stelt u iemand aansprakelijk voor letselschade?

U stelt de tegenpartij per brief aansprakelijk. Neem in de brief het volgende op:

 • De datum van het ongeval.
 • Een omschrijving van het ongeval en de situatie waarin deze is ontstaan.
 • U geeft aan dat de tegenpartij hiervoor aansprakelijk is.
 • Het bewijs waarmee u aantoont dat de schuld bij de tegenpartij ligt.
  • Foto’s, getuigenverklaringen, een medische verklaring.
 • Mits bekend: de schadeposten en het totale schadebedrag
 • Meld ook dat er eventuele toekomstige schadeposten bij kunnen komen
 • U geeft aan dat alle geleden schade vergoed moet worden.

Wie is aansprakelijk voor uw letselschade?

Wie aansprakelijk is voor uw letselschade heeft te maken met de situatie waarin het ongeval zich bevindt. We behandelen hier drie situaties: letselschade bij een bedrijfsongeval, letselschade bij een hondenbeet en letselschade bij een verkeersongeluk.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Een voorwaarde is dat het ongeval plaatsvindt tijdens werktijden. Als u een ongeval krijgt wanneer u onderweg bent voor uw werkgever is de werkgever aansprakelijk, maar als u onderweg naar uw werk bent of terug naar huis gaat niet. Daarnaast moet er geen sprake zijn van opzet of roekeloos gedrag. In alle andere gevallen is de werkgever aansprakelijk.

Aansprakelijk stellen

Aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsongeval

Uw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Dat houdt in:

 • De werkgever moet zoveel voorkomen dat u ziek wordt of een ongeval krijgt.
 • De werkgever moet uitleggen hoe u veilig werkt.
 • De werkgever moet controleren of u veilig werkt.

Wie is aansprakelijk bij een hondenbeet?

De eigenaar van de hond is altijd aansprakelijk. De onkosten worden verhaald op de WA verzekering van de eigenaar van de hond. Om de eigenaar aansprakelijk te stellen is het belangrijk dat u direct om zijn/haar contactgegevens vraagt.

Aansprakelijkheid bij hondenbeet

Als u gebeten wordt door een hond, waardoor u letsel en schade op heeft gelopen, heeft u recht op een vergoeding. De onkosten na een hondenbeet kunnen al snel oplopen. Denk aan kosten zoals:

 • Eigen risico van uw zorgverzekering
 • Gemiste inkomsten omdat u niet heeft kunnen werken
 • Een tetanusinjectie
 • Hulp in huis omdat u bijvoorbeeld uw hand niet meer kon gebruiken
 • Gescheurde kleding
 • Als u littekens heeft waar u psychisch onder lijdt kunt u ook smartengeld vragen.

Aansprakelijk stellen bij een verkeersongeluk

Na een aanrijding kunt u schade verhalen op de tegenpartij. Dit wordt in eerste instantie met een Europees schadeformulier gedaan dat direct naar de verzekeraar wordt gestuurd. Er kan ook sprake zijn van letselschade. In dat geval is het verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen.

Wie is er aansprakelijk bij een verkeersongeluk?

Bij een verkeersovertreding is degene die de fout beging altijd aansprakelijk. Daarnaast is de aansprakelijkheid afhankelijk van de situatie:

 • Aanrijding tussen twee motorvoertuigen: degene die de fout beging is aansprakelijk. Als beiden een fout maakten dan is er sprake van gedeelde aansprakelijkheid.
 • Aanrijding fiets met motorvoertuig: meestal is de bestuurder van het motorvoertuig de aansprakelijke. Dit heet risicoaansprakelijkheid: fietsers zijn onbeschermd en lopen meer risico op zwaar letsel. Daarom hebben bestuurders van motorvoertuigen de plicht op te letten dat zij geen schade toebrengen aan fietsers. Als de fietser jonger is dan 14 jaar, dan is de automobilist in alle gevallen aansprakelijk.
 • Aanrijding voetganger met motorvoertuig: de bestuurder van het motorvoertuig is altijd aansprakelijk.
 • Aanrijding fiets met fiets: degene die de fout of verkeersovertreding beging is aansprakelijk. Uitgezonderd zijn kinderen onder de 14: zij zijn nooit aansprakelijk.
 • Aanrijding fiets met voetganger: in dit geval gelden dezelfde regels als bij een aanrijding tussen twee fietsen.
 • Aanrijding met een tram of bus: degene die de fout beging is aansprakelijk. Dit geldt natuurlijk niet bij voetgangers en fietsers. In dat geval is de bestuurder van de bus of tram aansprakelijk.
Aansprakelijk stellen

Heeft u letselschade opgelopen? Wacht niet te lang met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Schrijf zo snel mogelijk uw verhaal op en verzamel alle feiten en bewijsmateriaal. Houd ook alle onkosten bij die u maakt als gevolg van het ongeluk.

Claim uw letselschade

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!