Privacyverklaring Zuid Letselschade

Wie wij zijn

Zuid Letselschade, gevestigd te Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring Zuid Letselschade.

Zuid Letselschade maakt onderdeel uit van Advocatenkantoor Quindt B.V. (KvK 78565391), opgericht door mw. mr. N.C. Quindt en als zodanig opgenomen als handelsnaam in het handelsregister.

De opdrachtbevestiging (kantoorcontract) wordt gesloten met Advocatenkantoor Quindt B.V.

Wat wij doen

Zuid Letselschade is een juridisch kantoor dat gespecialiseerd is in letselschade. Wij staan slachtoffers bij die te maken hebben met letselschade door bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval of hondenbeten. Wij claimen voor die personen een schadevergoeding bij de aansprakelijke partij.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zuid Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen en in overige correspondentie met ons.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zuid Letselschade verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u indien u die actief aan ons verstrekt:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam en contactgegevens nodig. Daarnaast identificeren wij u aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de vraag waar onze diensten op zien, hebben wij uw IBAN bankrekeningnummer en burgerservice (BSN) nummer nodig. Afhankelijk van de zaak, verzamelen wij ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Dat kunnen o.a. zijn; gezondheidsgegevens en gegevens over het strafrechtelijk verleden, zoals een strafzaak of een letselschadezaak. Wanneer u aan ons een opdracht verstrekt voor de behandeling van een kwestie zoals een letselschade, dan vragen wij u toestemming voor de verzameling van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of onze dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verwerken over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Daarom raden wij ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, zodoende te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u er van overtuigd zijn dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neemt u in dat geval contact met ons op via [email protected].  U kunt ons ook telefonisch bereiken: 0850609456. Wij zullen dan overgaan tot het verwijderen van deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Zuid Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Zuid Letselschade analyseert uw gedrag op deze website zodoende de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zuid Letselschade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien wij uw belangen behartigen, bewaren wij uw gegevens gedurende de periode dat wij uw belangen behartigen. Indien wij uw belangen niet (meer) behartigen, worden uw gegevens binnen een jaar verwijderd. Op uw verzoek worden de gegevens onverwijld verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zuid Letselschade deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt Zuid Letselschade uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen zo lang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zuid Letselschade gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw tablet, computer of smartphone. Zuid Letselschade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op deze website bijhouden zodat wij op maat gemaakte advertenties en content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser op dusdanige wijze in te stellen dat deze geen cookies meer bewaart. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie hierover kunt u de website van veiliginternetten bezoeken.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics & Facebook Pixel

Functie: Dit is een analytische cookie die het websitebezoek en het gedrag van bezoekers op deze website meet.

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, verwijderen en/of aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen, in te zien en te corrigeren. Ook heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zuid Letselschade. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde, te sturen.

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, inzage, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].Om er zeker van te zijn dat u een verzoek tot inzage heeft gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Zuid Letselschade wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zuid Letselschade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed genoeg zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, gelieve contact op te nemen met ons via: [email protected]

Contactgegevens:

Telefoon: 0850609456

Emai: [email protected]

Ons adres: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen.

Voor alle vragen kunt u bij ons terecht:

Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: [email protected]

 

Derden cookies

Onze Website gebruikt Cookies van de volgende derde partijen:

Facebook (ingesteld door Facebook, uitsluitend wanneer u gebruikmaakt van de Facebook-plugin of als u al bent ingelogd op Facebook wanneer u gebruikmaakt van onze Website): Voor het doel van het verbinden en integreren met Facebook.

LinkedIn voor werving- en selectiedoeleinden en monitoren van advertentie uitgaven

Wij gebruiken Hotjar om beter te kunnen begrijpen wat bezoekers van onze website nodig hebben en om deze dienstverlening en gebruikerservaring te verbeteren. Hotjar is een technologische dienst, die ons helpt de gebruikerservaring van bezoekers beter te begrijpen (zoals hoeveel tijd wordt gespendeerd op bepaalde pagina’s, welke links er worden geklikt, wat bezoekers leuk of niet leuk vinden, enzovoort). Dit stelt ons in staat onze dienstverlening te verbeteren met de feedback van bezoekers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens van het gedrag en apparaten van bezoekers te verzamelen, waaronder meer in het bijzonder IP-adres (geregistreerd en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte, apparaattype (‘unique device identifiers’), browser informatie, geografische locatie (enkel het land) en voorkeurstaal. Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Dit houdt in dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke bezoeker kunnen worden gekoppeld. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie kunnen gebruiken om individuele bezoekers te identificeren of deze te matchen met andere gegevens van een individuele bezoeker. Voor meer details, zie de privacy policy van Hotjar via deze link. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Hotjar. De gegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers van deze website te identificeren en worden niet gekoppeld aan andere gegevens van individuele gebruikers van deze website.

Bezoekers kunnen via deze opt-out-link het volgende doen om te voorkomen dat een gebruikersprofiel wordt gemaakt, dat Hotjar data over hun gebruik van onze website kan opslaan en dat Hotjar tracking cookies gebruikt op andere websites.