Letselschade bij bedrijfsongeval

Het kan voorkomen dat u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval en daardoor pijn of verwondingen heeft opgelopen. Door deze opgelopen letselschade na een arbeidsongeval kunt u extra kosten maken of zelfs inkomsten mislopen. In veel gevallen kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval.

Wij helpen u graag bij het verhalen van een vergoeding bij letselschade door een bedrijfsongeval.

Claim mijn schade

Aansprakelijkheid van de werkgever bij een arbeidsongeval

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers veilig hun werkzaamheden uit kunnen voeren zonder letselschade op te lopen. Als u letsel heeft opgelopen tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden, is uw werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade. Het is dan de taak van uw werkgever om aan te tonen dat alle verplichtingen zijn nagekomen en er sprake was van een veilige werkplek. In de praktijk lukt dat zelden. Een werkgever is bijvoorbeeld verplicht om alle lokalen, werktuigen, gereedschappen e.d. op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Die verplichtingen gaan erg ver. Daardoor is de werkgever in vrijwel alle gevallen aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. Indien uw letselschade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid, kan het voorkomen dat uw werkgever niet aansprakelijk is.

Heeft u letsel na een bedrijfsongeval?

Neem contact met ons op!

  • Gratis juridisch advies
  • Geen wachttijd: we staan direct voor u klaar
  • Vanaf de eerste intake ontzorgen wij u bij het complete proces
  • We zorgen voor het behoud van een goede werknemer-werkgever relatie!

Wanneer heeft u recht op schadevergoeding bij een bedrijfsongeval?

Als u slachtoffer bent geworden van- en schade heeft opgelopen door een ongeval tijdens werktijd, een zogenaamd bedrijfsongeval of arbeidsongeval, heeft u recht op een schadevergoeding. Een bedrijfsongeval kan plaatsvinden in een fabriek of op kantoor maar ook als u tijdens uw werktijd een ongeval krijgt buiten kantoor kan er sprake zijn van een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld als u voor uw werkgever onderweg bent naar een afspraak of tijdens een bedrijfsuitje. De hoogte van de letselschadevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de duur en ernst van het geleden letsel. Krijg een indicatie van de hoogte van uw schadevergoeding met onze letselschade berekening.

Letselschade claimen bij uw werkgever

In de meeste gevallen heeft uw werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hiermee wordt de schade naar aanleiding van een arbeidsongeval vergoed. Uw werkgever is immers verplicht om een goede verzekering voor u af te sluiten. Ook als u onderweg bent voor uw werkgever. De schade na een bedrijfsongeval wordt dus afgehandeld met de verzekeraar van uw werkgever. Uw werkgever hoeft in dat geval de schadevergoeding niet zelf te betalen en zal daarom doorgaans geen bezwaar hebben als u letselschade wilt claimen. U hoeft niet te vrezen dat de relatie tussen u en uw werkgever hierdoor verslechtert.

Blijvend letsel na bedrijfsongeval

Een arbeidsongeval met blijvend letsel heeft grote gevolgen voor uw leven. Zowel voor u als uw naasten. Blijvend letsel zorgt er vaak voor dat u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt. Dit brengt uiteraard grote financiële schade en veel regelwerk met zich mee. Wat zijn uw kansen op schadevergoeding na een arbeidsongeval met blijvend letsel? Hierbij kan een bedrijfsongeval advocaat u bijstaan met gratis juridische hulp. De specialisten van Zuid-Letselschade staan voor u klaar bij het verkrijgen van een eerlijke schadevergoeding.

Bedrijfsongeval advocaat nodig?

Een bedrijfsongeval advocaat, ook wel arbeidsongeval advocaat genoemd, biedt juridische bijstand bij het claimen van letselschade na een arbeidsongeval. Net als een letselschade advocaat, staat een advocaat bij bedrijfsongeval u bij gedurende een letselschadetraject, van begin tot eind. Letselschade specialisten die werkzaam zijn bij Zuid Letselschade kunnen kosteloze juridische hulp garanderen. Met onze uitstekende kennis staan wij u graag bij na een bedrijfsongeval. Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis intakegesprek via het formulier, stuur een bericht via whatsapp, stuur een mail naar info@zuid-letselschade.nl of bel 085 0609 456.

 

Claim mijn schade

Claim uw letselschade

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!