Letselschade bij bedrijfsongeval

Het kan voorkomen dat u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval en daardoor pijn of verwondingen heeft opgelopen. Door de letselschade die u hebt geleden kunt u extra kosten maken of inkomsten mislopen. In veel gevallen kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval.

Wij helpen u graag bij het verhalen van een vergoeding bij letselschade door een bedrijfsongeval.

Claim mijn schade

Aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsongeval

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers veilig hun werkzaamheden uit kunnen voeren zonder (letsel)schade op te lopen. Als u letsel heeft opgelopen tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden, is uw werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade. Het is dan de taak van uw werkgever om aan te tonen dat alle verplichtingen zijn nagekomen. In de praktijk lukt dat zelden. Een werkgever is bijvoorbeeld verplicht om alle lokalen, werktuigen, gereedschappen e.d. op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Die verplichtingen gaan erg ver. Daardoor is de werkgever in vrijwel alle gevallen aansprakelijk voor het ongeval. Indien uw letselschade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid, kan het voorkomen dat uw werkgever niet aansprakelijk is.

Heeft u letsel na een bedrijfsongeval?

Neem contact met ons op!

  • Gratis juridisch advies
  • Geen wachttijd: we staan direct voor u klaar
  • Vanaf de eerste intake ontzorgen wij u bij het complete proces
  • We zorgen voor het behoud van een goede werknemer-werkgever relatie!

Wanneer heeft u recht op schadevergoeding?

Als u slachtoffer bent geworden van- en schade heeft opgelopen door een ongeval tijdens werktijd, een zogenaamd bedrijfsongeval, heeft u recht op schadevergoeding. Een bedrijfsongeval kan plaatsvinden in een fabriek of op kantoor maar ook als u tijdens uw werktijd een ongeval overkomt buiten kantoor(tijd) kan er sprake zijn van een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld als u voor uw werkgever onderweg bent naar een afspraak of tijdens een bedrijfsuitje. De hoogte van de letselschadevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de duur en ernst van het geleden letsel.

 

Letselschade claimen bij uw werkgever

In de meeste gevallen heeft uw werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hiermee wordt de schade naar aanleiding van een arbeidsongeval vergoed. Uw werkgever is immers verplicht om een goede verzekering voor u af te sluiten. Ook als u onderweg bent voor uw werkgever. De schade na een arbeidsongeval wordt dus afgehandeld met de verzekeraar van uw werkgever. Uw werkgever hoeft in dat geval de schadevergoeding niet zelf te betalen en zal daarom doorgaans geen bezwaar hebben als u letselschade wilt claimen. U hoeft niet te vrezen dat de relatie tussen u en uw werkgever hierdoor verslechtert.

Claim mijn schade

Claim uw letselschade

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!