Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Ondernemers nemen mensen in dienst en hebben de plicht om voorzorgsmaatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Is er toch een ongeval? Dan zijn de werkgevers primair verantwoordelijk voor de arbeidsongevallen die plaatsvinden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Als een werknemer een ongeval krijgt of schade oploopt, betekent dat de werkgever te maken krijgt met werkgeversaansprakelijkheid.

Direct mijn schade claimen
Ik wil meer informatie

Werkgevers hebben te maken met een diepgaande zorgplicht. Dat wil zeggen dat een werkgever niet alleen moet zorgen voor een veilige werkomgeving, maar ook voor bijvoorbeeld goede instructies, beschermingsmiddelen en veilig gereedschap. Hoe zit het precies met de werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval? Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor schade die zijn werknemer oploopt? Is de werkgever dan altijd aansprakelijk voor schade als het fout gaat? Op deze pagina kunt u terecht voor alle informatie rondom werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval. Hebt u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag bij.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Wat houdt werkgeversaansprakelijkheid nu precies in? Er is sprake van aansprakelijkheid als de ondernemer heeft nagelaten genoeg zorg te dragen voor de veiligheid van zijn medewerkers. Met andere woorden: de werkgever is verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemer te beschermen.
Het basisprincipe bij werkgeversaansprakelijkheid is dat een medewerker moet bewijzen dat deze schade heeft opgelopen. De werknemer moet aantonen welke schade hij heeft en bewijzen dat de oorzaak van de schade bij zijn werk ligt. Als er geen sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid van de werknemer, dan moet de werkgever kunnen bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Als de ondernemer hier niet aan voldeed, dan staat vast dat de schade het gevolg is van het werk en moet de werkgever de schade vergoeden. Als de werkgever kan bewijzen dat hij alle veiligheidsmaatregelen heeft genomen, dan is hij niet aansprakelijk.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Een werkgever is aansprakelijk voor bedrijfsongevallen die tijdens werktijden gebeuren. Dit kan materiële en immateriële schade tot gevolg hebben. Denk aan een machine-ongeval doordat de machine onvoldoende is afgeschermd, een ongeval met een vallend object omdat deze niet goed was vastgemaakt of een val van een ladder omdat deze verkeerd geplaatst was. Daarnaast kan de werkgever ook aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen letsel door een auto-ongeluk tijdens werktijd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren toen u onderweg was naar een klant. Voor het aansprakelijk stellen van uw werkgever, moet u kunnen aantonen dat u schade heeft opgelopen en dat dit komt door een bedrijfsongeval. De werkgeversaansprakelijkheid is ook geldig als u als uitzendkracht, vrijwilliger of stagiaire aan het werk was. Wij helpen u om uw werkgever aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te verkrijgen.

Schuld van de werknemer

Het is belangrijk om ook na te gaan of het bedrijfsongeval uw eigen schuld is. U bent als werknemer namelijk zelf aansprakelijk als het ongeval gebeurd is door opzet of bewuste roekeloosheid. Dat wil zeggen dat u al risico’s nam voor het ongeval en dat u zich hier bewust van was. Uw werkgever moet dit bewijzen en dit is vaak erg lastig. Uiteindelijk komt er een rechter bij kijken en beslist of het ongeval door opzet of bewust roekeloos gedrag is veroorzaakt of dat de werkgever toch aansprakelijk wordt gesteld.

Direct mijn schade claimen!

Voorbeelden van werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever is verplicht om zijn medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden zo goed mogelijk te beschermen. Dat betekent dus dat een werkgever moet zorgen voor veilig materiaal en voldoende maatregelen moet nemen om riskante situaties en letselschade te vermijden. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van situaties wanneer een werkgever aansprakelijk gesteld kan worden:

  • Werkgever aansprakelijk stellen voor schade werknemer door gladde vloer – stel: u werkt in een wasserij. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden glijdt u uit in een plas met water en komt u ten val. Uw werkgever heeft veiligheidsschoenen verstrekt. Uw werkgever had nog efficiëntere maatregelen kunnen nemen om het ongeval te voorkomen. Bijvoorbeeld het leggen van rubberen matten. In dit geval is uw werkgever tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Daarom moet de werkgever uw schade vergoeden.
  • Werkgever aansprakelijk stellen voor schade werknemer door klapdeur – stel: u werkt als verpleegster in het verpleeghuis. Terwijl u door de gang loopt krijgt u een openzwaaiende deur in uw gezicht. Er is sprake van een gevaarlijke situatie. Volgens de rechter had het verpleeghuis deze situatie kunnen voorkomen door schuifdeuren aan te brengen. Als werknemer kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade.
  • Werkgever aansprakelijk stellen voor schade werknemer door ontbreken veiligheidsgordel – stel: u werkt als vorkheftruckchauffeur. De vorkheftruck waar u in rijdt is al wat ouder en beschikt niet over een veiligheidsgordel. U raakt betrokken bij een arbeidsongeval. In deze situatie had de werkgever een gordel moeten aanbrengen. Door dit na te laten is de werkgever tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Uw schade moet dus vergoed worden.
Direct mijn schade claimen!

Relatie met werkgever na aansprakelijk stellen

Het kan dat u na een bedrijfsongeval niet zeker weet of u uw werkgever aansprakelijk moet stellen omdat u bang bent voor de relatie met uw werkgever. Of dat er door emoties al dingen gezegd zijn die niet zo bedoeld waren. Werkgevers zorgen er altijd voor dat ze goed verzekerd zijn door de zorgplicht die ze hebben. U moet uw werkgever aansprakelijk stellen binnen de verjaringstermijn van vijf jaar. Onze juridische experts helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever. Zo wordt het op een professionele manier afgehandeld en hoeft u niet bang te zijn voor een slechtere relatie met uw werkgever.

Schadevergoeding claimen bij werkgeversaansprakelijkheid

Bent u als werknemer een slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval waarbij u letselschade heeft opgelopen en is de werkgeversaansprakelijkheid vastgesteld? Dan heeft u recht op een schadevergoeding na een bedrijfsongeval. Deze schadevergoeding is bedoeld om alle kosten te dekken die u maakt en zal maken door het bedrijfsongeval. De schade die u kunt claimen wordt onderverdeeld in twee groepen: materiële schade en immateriële schade. Denk bijvoorbeeld aan ziektekosten, schade aan bezittingen en loonderving. Daarnaast kan er sprake zijn van psychische schade en gederfde levensvreugde. Hierbij een aantal vaak voorkomende letsels na een bedrijfsongeval waarvoor u een schadevergoeding kunt krijgen:

  • Letsel opgelopen door gebruik van defecte machine of gereedschappen.
  • Whiplash door de aanrijding met auto van de zaak of dienstwagen.
  • Psychische schade of beroepsziekte zoals een burn-out.
  • Lichamelijke schade of beroepsziekte zoals RSI.
Vraag onze juristen om hulp

Werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade bij bedrijfsongeval? Neem contact met ons op.

Wij begrijpen hoe vervelend onzekerheid is en willen u daarom snel en goed helpen. Wees op tijd en wacht niet te lang met het aansprakelijk stellen van uw werkgever. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij zijn iedere dag telefonisch bereikbaar. U kunt ons ook mailen, een bericht sturen via whatsapp of het contactformulier invullen.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Hoe verloopt het proces bij Zuid Letselschade?

1.
Vertel ons uw verhaal
2.
Wij inventariseren de situatie en leggen u uw mogelijkheden voor
3.
Uw persoonlijke specialist start het juridische proces. Het contact is informeel en u wordt op de hoogte gehouden in begrijpelijke taal.
4.
Wij onderhandelen voor een eerlijke vergoeding vanuit de tegenpartij. Mocht dit niet lukken dan gaan wij procederen.
5.
Wij regelen alles en houden contact met u. Na afloop van het traject ontvangt u het resultaat. Volledig gratis.

Claim direct uw letselschade