Wegbeheerder aansprakelijk stellen

Stel: u fiets door een zware regenbui naar huis en ziet door het water op het wegdek niet dat u op een gat in het asfalt af fietst. U wilt graag naar huis, dus het tempo zit er flink in, maar voordat u het weet komt er een abrupt einde aan uw fietstocht en vliegt u met fiets en al door de lucht om vervolgens hard op het asfalt terecht te komen. Het gevolg: een kapotte fiets, gescheurde kleding en een gebroken arm.

Direct mijn schade claimen
Ik wil meer informatie

De schade die u hier heeft opgelopen had voorkomen kunnen worden wanneer de wegbeheerder het gat in het asfalt gerepareerd had. Dit betekent dat de wegbeheerder het beheer waarvoor hij verantwoordelijk is niet naar behoren heeft uitgevoerd, en dus aansprakelijk gesteld kan worden voor de door u opgelopen schade. Wilt u de materiële en immateriële schade verhalen op de betreffende wegbeheerder? Zuid Letselschade helpt u graag.

Wie is de wegbeheerder?

Hoewel het misschien voor de hand ligt dat iedere weg in beheer is van Rijkswaterstaat, gaat het er in de praktijk iets anders aan toe. Het Nederlandse wegennet is in handen van vele verschillende beheerders, waardoor het soms een klus kan zijn om te achterhalen wie er exact aansprakelijk gesteld kan worden voor uw schade.

Gelukkig bestaan er tegenwoordig websites waarop u exact kunt zien welke weg door welke instantie beheerd wordt. Op de website van Rijkswaterstaat ziet u bijvoorbeeld op de landkaart wie welk stuk weg beheert. In de meeste gevallen krijgt u in Nederland te maken met drie partijen als het aankomt op het wegbeheer:

  • De gemeente
  • De provincie
  • Rijkswaterstaat

De taken van de wegbeheerder komen in de basis neer op het aanleggen en onderhouden van wegen. De wegbeheerder is er verantwoordelijk voor dat het wegennet in een goede staat blijft en veilig begaanbaar blijft voor de burger. Het onderhoud en de aanleg van drempels, verlichting, rotondes, etc… Zij zijn als wegbeheerder daarom aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebreken aan deze onderdelen.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wanneer kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen?

Als u op een normale wijze gebruik maakt van het wegennet en zonder extra, uitzonderlijke handelingen schade oploopt kunt u de wegbeheerder bijna altijd aansprakelijk stellen. Er zijn echter ook vele uitzonderingen, waardoor het in sommige gevallen lastig wordt om zelfstandig te bepalen of de wegbeheerder wel of niet de aansprakelijke partij is. In zo’n gevallen bevelen we het aan om een letselschade advocaat in te schakelen.

Redelijkheid is het sleutelwoord in het bepalen of een wegbeheerder wel of niet aansprakelijk gesteld kan worden. Zo moet de wegbeheerder bijvoorbeeld een redelijke kans gekregen hebben om het defect dat de schade veroorzaakt heeft te herstellen. Wanneer u achter een vrachtwagen rijdt die een viaduct schampt en daardoor een metalen balk op uw dak krijgt, is de wegbeheerder hier bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor. Rijdt u echter onder een viaduct door waar drie weken geleden een vrachtwagen tegenaan gereden is, en valt er dan een loshangend stuk puin op uw auto? Dan is de wegbeheerder nalatig geweest en is hij wel aansprakelijk.

De wegbeheerder is tevens niet aansprakelijk wanneer de bestuurder van het betrokken voertuig zelf niet volgens de geldende wetten handelde. Kreeg u bijvoorbeeld een klapband omdat u té hard tegen een losliggende putdeksel aanreed? Of zag u het gat in de weg niet omdat u beschonken op de fiets zat? Dan ligt de aansprakelijkheid bij uzelf.

Daarnaast moet de wegbeheerder over voldoende middelen beschikken om het onderhoud te kunnen uitvoeren. Is het bijvoorbeeld niet redelijk om met de beschikbare middelen ad hoc te kunnen reageren wanneer er ergens een defect ontstaat? Ook dan is de wegbeheerder niet aansprakelijk. In veel gevallen is een waarschuwingsbord al voldoende om de aansprakelijkheidslast te parkeren.

Neem contact op

Een schadevergoeding bij schade door nalatig wegbeheer

Schade door nalatig wegbeheer kan bestaan uit schade aan uw voertuig, lichamelijke schade, onkosten die u maakt voor het (laten) repareren van de schade, etc… Deze schade kunt u claimen bij de veroorzaker. Dit doet u door de schade te melden bij de wegbeheerder en te vragen om de formulieren die u moet invullen voor uw claim. Vaak wordt in deze formulieren om beeldmateriaal gevraagd. Het is dus belangrijk dat u direct na het optreden van de schade de omgeving vastlegt en het weg defect goed in beeld brengt. De schade die u kunt verhalen bij productaansprakelijkheid, kan diverse vormen aannemen. U kunt in een geval van schade altijd aanspraak maken op een materiële en immateriële schadevergoeding. De materiële schadevergoeding is de compensatie die u in geld uit kunt drukken. Dit is in feite dus alle schade waarvoor u een bon of een factuur ontvangt. voor schade die in geld uit te drukken is. Deze kosten zijn door de wegbeheerder te controleren.

Immateriële schadevergoedingen zijn vergoedingen voor schade die niet in geld uit te drukken is. Deze vergoedingen worden ook wel smartengeld genoemd en vormen een tegemoetkoming voor het emotionele leed dat u geleden heeft na het incident. Deze schade is vaak lastig te controleren door de wegbeheerder, waardoor het verstandig is om een advocaat in te schakelen.

Vraag onze juristen om hulp

Schade door een wegbeheerder? Neem contact op!

Heeft u schade opgelopen door nalatigheid van een wegbeheerder? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bij Zuid Letselschade helpen we u met het claimen van een eerlijke schadevergoeding. Onze specialisten hebben jaren ervaring en beschikken over de juiste expertise om ook u te adviseren. Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie? Bel ons vrijblijvend op 085 0609456. U kunt ons ook mailen, een bericht sturen via whatsapp of het contactformulier invullen.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Hoe verloopt het proces bij Zuid Letselschade?

1.
Vertel ons uw verhaal
2.
Wij inventariseren de situatie en leggen u uw mogelijkheden voor
3.
Uw persoonlijke specialist start het juridische proces. Het contact is informeel en u wordt op de hoogte gehouden in begrijpelijke taal.
4.
Wij onderhandelen voor een eerlijke vergoeding vanuit de tegenpartij. Mocht dit niet lukken dan gaan wij procederen.
5.
Wij regelen alles en houden contact met u. Na afloop van het traject ontvangt u het resultaat. Volledig gratis.

Claim direct uw letselschade