Een bedrijfsongeval als uitzendkracht

Als uitzendkracht kun je te maken krijgen met een bedrijfsongeval. Op dat moment zullen er vragen als “wie kan ik aansprakelijk stellen” en “bij wie ligt de zorgplicht” bij u naar voren komen. Bij Zuid Letselschade hebben we jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsongevallen. Wij adviseren en informeren u daarom graag over de stappen die u kunt nemen wanneer u als uitzendkracht letselschade overhoudt aan een bedrijfsongeval.

Direct mijn schade claimen
Ik wil meer informatie

Als uitzendkracht valt u onder de aansprakelijkheid van zowel het uitzendbureau (de uitlener) als het bedrijf dat u via een bureau in dienst neemt (de inlener). Beide partijen moeten bedrijfsongevallen voorkomen en dus voorzien in een veilige werkomgeving voor de werknemer. Wie u precies aansprakelijk kunt stellen is afhankelijk van onderlinge afspraken en de aard van het ongeval.

Wie draagt welke zorgplicht?

Normaliter heeft u als werknemer slechts één werkgever. Voor een uitzendkracht zit dat net iets anders. U bent immers werkzaam voor het uitzendbureau en voor het bedrijf dat u via een uitzendbureau inhuurt. Er is dus sprake van twee werkgevers, waarbij het bureau als de formele werkgever wordt gezien en de inlener als de materiële werkgever. Beide partijen dragen een zorgplicht voor de uitzendkracht/werknemer en moeten er dus alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken en houden.

Volgens de arbeidsomstandighedenwet is het bedrijf dat een uitzendkracht in dienst neemt de werkgever die verantwoordelijk is voor het naleven van de Arbowetgeving. Hierdoor kan een medewerker de inlener altijd aansprakelijk stellen voor schade of ongevallen die optreden als gevolg van het niet naleven van deze wet. Dit maakt de inlener verantwoordelijk voor het verzorgen van een veilige werkplek en het realiseren van een werkomgeving die voldoet aan de eisen van de Arbowetgeving

Neem vrijblijvend contact met ons op

Bij wie claim ik mijn schade?

Normaliter maken beide werkgevers duidelijke afspraken over wie in welk geval aansprakelijk is voor opgelopen schade als gevolg van een arbeidsongeval. Wanneer een bedrijfsongeval een gevolg is van nalatigheid door beide werkgevers, is het mogelijk om beide partijen aansprakelijk te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer beide partijen verzuimd hebben om te zorgen voor een veilige werkplek of niet de nodige maatregelen genomen hebben om ongevallen te voorkomen. Wanneer de betreffende werkgever aansprakelijk is gesteld, kunt u overgaan tot het claimen van een schadevergoeding.

Neem contact op

Welke schadeclaims kan ik als uitzendkracht indienen?

Is de werkgever aansprakelijk gesteld voor het opgelopen letsel en was er vlak voor of tijdens het ongeval geen sprake van ernstige nalatigheid of roekeloos gedrag vanuit de werknemer? Dan kunt u een schadevergoeding claimen. Deze schade kan bestaan uit een materieel en een immaterieel deel. Schadeposten die bij een bedrijfsongeval vaak tot een claim leiden zijn onder andere:

  • Misgelopen inkomen als gevolg van de letselschade
  • Gemaakte medische kosten
  • Vergoeding voor schade aan persoonlijk bezit
  • Extra gemaakte reiskosten
  • Smartengeld
Vraag onze juristen om hulp

Neem contact op na een bedrijfsongeval als uitzendkracht

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag! Wij zijn iedere dag telefonisch bereikbaar. U kunt ons ook mailen, een bericht sturen via whatsapp of het contactformulier invullen.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Hoe verloopt het proces bij Zuid Letselschade?

1.
Vertel ons uw verhaal
2.
Wij inventariseren de situatie en leggen u uw mogelijkheden voor
3.
Uw persoonlijke specialist start het juridische proces. Het contact is informeel en u wordt op de hoogte gehouden in begrijpelijke taal.
4.
Wij onderhandelen voor een eerlijke vergoeding vanuit de tegenpartij. Mocht dit niet lukken dan gaan wij procederen.
5.
Wij regelen alles en houden contact met u. Na afloop van het traject ontvangt u het resultaat. Volledig gratis.

Claim direct uw letselschade