Wat is letselschade?

Letselschade is schade die voortvloeit uit psychische of lichamelijke letsel door toedoen van een ander. Hierbij kunt u denken aan (lichamelijke) verwondingen, blessures of enig andere vorm van letsel. Als een ander u letselschade toebrengt, kan deze persoon aansprakelijk zijn en verplicht zijn u een vergoeding te betalen.

Wat valt onder letselschade?

Er is een veelvoud aan soorten letselschade. U kunt letselschade oplopen door onder andere arbeidsongevallen, verkeersongevallen, medische fouten, schade naar aanleiding van hondenbeten, ongevallen tijdens het sporten en een geweldsmisdrijf.

Claim mijn schade

Welke soorten letselschade zijn er?

Doorgaans wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee soorten schade, namelijk:

  • Materiële schade

Materiële schade is direct uit te drukken in geld. Denk bijvoorbeeld aan de reparatiekosten na een verkeersongeval of kosten die u moet maken voor beschadigde goederen. 

  • Immateriële schade

Immateriële schade is schade die niet uit te drukken is in geldelijke bedragen. Het is schade die u lijdt door pijn, verdriet en verlies aan levensvreugde. Wanneer u dergelijke schade oploopt door toedoen van een ander, heeft u recht op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd.

 

Lees meer over iemand aansprakelijk stellen voor materiële- of immateriële schade.

Hoe werkt letselschade?

Nadat u schade heeft opgelopen door toedoen van een ander, moeten er een aantal zaken gebeuren voordat u aanspraak kunt doen op een schadevergoeding.

Ten eerste moet de andere partij aansprakelijk gesteld worden. Hiervoor moet aangetoond worden dat de ander onrechtmatig of verwijtbaar gedrag pleegde en moet er sprake zijn van schade. Alle gemaakte kosten én inkomsten die u misloopt door de schade moeten gedocumenteerd worden. Vervolgens moet de geleden schade verwerkt worden in een letselschadeclaim. Tot slot moet deze claim ingediend worden bij de verzekeraar van de andere partij.

Het is enorm belangrijk dat de hierboven beschreven stappen zorgvuldig doorlopen worden. Als slachtoffer kunt u alle stappen zelfstandig doorlopen, maar doorgaans wordt een letselschade advocaat of jurist ingeschakeld. Dit omdat deze meer ervaring en kennis heeft, met als resultaat dat de uiteindelijk uitgekeerde schadevergoeding doorgaans hoger is dan wanneer een leek de stappen zelfstandig doorloopt. Immers, een jurist of advocaat zorgt ervoor dat er aanspraak wordt gemaakt op alle relevante schadeposten.

Claim mijn schade

Claim uw letselschade

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!