Case: Verkeersongeval – Kop-staartbotsing

De zaak

Onze cliënt was betrokken bij een kop-staartbotsing in Born, waarbij een onoplettende automobilist achterop zijn auto is gereden terwijl onze cliënt stond te wachten voor een rood stoplicht. Door de aanrijding had onze cliënt rug-en nekklachten, waardoor hij tijdelijk arbeidsongeschikt raakte.

De rug- en nekklachten hadden ook een grote invloed op zijn privéleven. Zo werd de tweeweekse vakantie in Turkije geheel verpest door de pijnklachten. Hierdoor heeft onze cliënt vrijwel de gehele vakantie binnen gespendeerd, terwijl het buiten 40 graden was. Bovendien was onze cliënt een fanatieke Feyenoord-supporter die normaliter geen enkele wedstrijd mist. Deze hobby kon hij als gevolg van de klachten niet meer uitoefenen.

Onze aanpak

De onoplettende automobilist had de Duitse nationaliteit. In een dergelijk geval kunnen wij de Nederlandse vertegenwoordiger van de Duitse verzekering aanschrijven en de schade naar Nederlands recht afwikkelen. Het ongeval heeft immers in Nederland plaatsgevonden zodat ook Nederlands recht van toepassing is. Echter, in dit geval had onze cliënt ook een SVI-verzekering afgesloten (Schadeverzekering voor inzittenden). Met een SVI-verzekering verzekert men zichzelf en alle inzittenden voor de financiële gevolgen van een verkeersongeval. Ook indien het een eenzijdig verkeersongeval betreft of als de bestuurder zelf schuld heeft aan het ongeval. De kosten van een SVI verzekering bedragen meestal € 4 tot € 5 per maand. In overleg met onze cliënt is er in deze zaak voor gekozen om de schade bij de betreffende SVI-verzekeraar te verhalen.

Nadat de verzekeraar was aangeschreven en een voorschot op de schade door de verzekeraar aan onze cliënt was betaald, zijn we overgegaan tot het concreter in kaart brengen van de schade van onze cliënt.

De schade in dit soort zaken bestaat o.a. uit de daadwerkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld medische kosten van fysiotherapie, apotheekkosten, eigen risico zorgverzekering e.d.), maar ook uit gemiste inkomsten welke de benadeelde zou hebben verdiend in een situatie waarin het ongeval niet had plaatsgevonden. Deze schadepost wordt ook wel het verlies aan verdienvermogen genoemd. Indien door een ongeval sprake is van verlies aan verdienvermogen, dient het verlies aan verdienvermogen door de verzekeraar te worden vergoed. In deze zaak heeft de werkgever van onze cliënt het loon doorbetaald, waardoor hij geen verlies aan verdienvermogen heeft geleden.

De schade in deze zaak bestond naast de daadwerkelijk gemaakte kosten vooral uit smartengeld. Smartengeld is een schadevergoeding voor schade die moeilijk(er) in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan pijn, leed, verdriet, het verslechteren van relaties, het verlies van hobby’s etc.

In deze zaak ging het bijvoorbeeld om de vakantie die in het water was gevallen en het feit dat onze cliënt enkele maanden geen wedstrijden van Feyenoord had kunnen bezoeken. Na enkele weken had onze cliënt gelukkig geen last meer van rug-, en nekklachten en kon de zaak op relatief korte termijn worden geregeld. De zaak is geregeld tegen een schadevergoeding ad € 7.250,-.

De kosten van juridische bijstand

In de polisvoorwaarden van de SVI-verzekeraar is veelal opgenomen dat de volledige schade dient te worden vergoed. De kosten van juridische bijstand maken onderdeel uit van de schade en zijn dan ook conform de polisvoorwaarden door de verzekeraar vergoed.

Bent u ook slachtoffer geworden van een verkeersongeval en wilt u hulp bij het verhalen van een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Claim uw letselschade

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!