Er zijn talloze voorbeelden van kinderen die (ernstig) letsel oplopen op school. Er gebeuren dagelijks ongelukken op het schoolplein, op het klimrek of tijdens de gymles. Ook gebeurd het helaas steeds vaker dat scholieren met elkaar in gevecht raken. De gevolgen van dergelijke incidenten kunnen enorm zijn. Of de school aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit, hangt af van de vraag of de school heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht.

Op iedere school rust namelijk een bijzondere zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Deze plicht houdt in dat een school alle inspanningen moet verrichten die redelijkerwijze van haar gevergd kan worden om een veilig schoolklimaat te bieden. Bij niet-nakoming van deze verplichting, is de school wettelijk verplicht om de schade van de leerling (en van de ouders) te vergoeden. Denk hierbij aan een school die geen gebruik maakt van veiligheidsmatten tijdens de gymles, onvoldoende leerkrachten inzet op het schoolplein waardoor adequaat toezicht ontbreekt of gevaarlijke activiteiten organiseert zonder het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Toch is de zorgplicht van de school niet onbegrensd. De maatschappelijke zorgvuldigheid vereist namelijk niet dat op iedere leerling rechtstreeks toezicht wordt gehouden zodanig dat elke onregelmatigheid direct wordt opgemerkt of dat direct kan worden ingegrepen. Of een school alle inspanningen heeft verricht die redelijkerwijze van haar kunnen worden gevergd om een veilig schoolklimaat te bieden, hangt daarom steeds af van de omstandigheden van het geval. Bij ieder incident zal individueel gekeken moeten worden of de school alles heeft gedaan wat van haar mag worden verwacht.

Is uw kind een ongeval overkomen op school? De advocaten en juristen van Zuid Letselschade nemen uw situatie graag met u door en staan u graag bij in het schadevergoedingsproces. Aarzel dus niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen!

Contact opnemen