Case: Arbeidsongeval

De zaak

Cliënt werkte bij een slagerij voor halalvlees. De voorwaarde voor vlees om als halal te worden aangemerkt, is dat de dieren niet bedwelmd geslacht worden. In de slagerij worden iedere dag een groot aantal bokken geslacht, waaronder een deel door onze cliënt. Het is als het ware lopendebandwerk, waarbij de bokken door een gang worden geleid en de slagers om de beurt een bok slachten. Tijdens deze werkzaamheden dragen de slagers aan een hand een beschermende handschoen, vergelijkbaar met een maliënkolder. Met deze hand houden zij de bok vast en met de andere hand wordt de bok geslacht. 

Het ongeval dat cliënt is overkomen, vond dan ook plaats tijdens deze slachtwerkzaamheden. Het spreekt voor zich dat de bokken zich niet zomaar gewonnen geven en tegenstribbelen. Dit gebeurde ook op de dag van het ongeval. Cliënt had de bok vast met de beschermende handschoen en aan zijn andere hand droeg hij een latex handschoen. Doordat de bok tegenstribbelde, klapte het mes dat cliënt vasthad naar achteren en kwam daardoor tussen de duim en wijsvinger van de hand waaraan cliënt slechts de latex handschoen droeg. Hierdoor ontstond een diepe snijwond waardoor cliënt ook veel bloed heeft verloren.

Onze aanpak

Volgens richtlijnen welke specifiek voor deze sector zijn ontwikkeld, moet tijdens het slachten van de dieren altijd een dierenarts aanwezig zijn. De dierenarts dient in te grijpen indien de dieren niet binnen 40 seconden het bewustzijn hebben verloren. Hiermee wordt het dierenleed beperkt. De dierenarts heeft daarnaast ook een toezichthoudende rol. Volgens cliënt was de dierenarts niet aanwezig ten tijde van het ongeval. Dit was echter moeilijk aan te tonen door de tegenstrijdige verklaring van de dierenarts, waardoor wij niet voldoende gronden hadden om de werkgever te stellen op grond van schending van de zorgplicht (art. 7:658 BW). Uiteindelijk is het toch gelukt de werkgever aansprakelijk te houden op grond van aansprakelijkheid voor dieren (art. 6:179 BW).  

Voor onze cliënt is het een langlopend schadetraject met soms wat tegenslagen. Zo is cliënt door het ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt geraakt. Het letsel is helaas van blijvende aard, maar de verwachting is dat cliënt wel weer gedeeltelijk zal kunnen werken, maar dan wel in een andere functie. Door het ongeval zal cliënt niet meer als slager kunnen werken. Het verlies aan verdienvermogen (minder inkomsten) dat gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid ontstaat, maakt deel uit van de schadevergoeding. Cliënt ervaart ook de nodige beperkingen in het dagelijks leven. Zo kan hij zijn rechterhand niet of nauwelijks gebruiken, dit terwijl hij rechtshandig is. Daarnaast is ten gevolge van het ongeval ook een tumor (wildgroei van cellen) ontstaan onder het nagelblad van cliënt nabij de plek van het letsel. Middels medisch onderzoek is komen vast te staan dat dit letsel ook het gevolg is van het ongeval. Alle kosten welke optreden door het letsel van cliënt worden vergoed, zo ook alle medische kosten. De zaak is nog niet volledig afgerond, maar de verwachting is dat wij op korte termijn af kunnen wikkelen voor een aanzienlijk bedrag. 

Kosten juridische bijstand

De kosten van juridische bijstand maken deel uit van de schade van het slachtoffer en worden separaat door de aansprakelijke verzekeraar vergoed. Dit heeft tot gevolg dat wij cliënten geen kosten in rekening brengen.

Heeft u ook letsel opgelopen door een arbeidsongeval? In vrijwel alle gevallen heeft u recht op een schadevergoeding. Blijft niet zitten met uw schade en laat een van onze letselschade advocaten u kosteloos bijstaan. Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Contact opnemen

Claim uw letselschade

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!