Kernwaarden zijn essentieel in het uitoefenen van ieder beroep. Voor advocaten zijn deze kernwaarden zo belangrijk dat ze zelfs zijn vastgelegd in de wet. De kernwaarden waar een advocaat aan moet voldoen, zijn: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Kernwaarden die elkaar tegenspreken?

De eerste twee kernwaarden lijken elkaar misschien tegen te spreken. Hoe kun je immers onafhankelijk zijn, wanneer je partijdig bent? Toch dient een advocaat over beide waarden te beschikken. De onafhankelijkheid geldt ten opzichte van de cliënt, derden en de zaken waarin de advocaat optreedt. Concreet betekent het dat een advocaat altijd een zekere afstand moet bewaren. Indien de advocaat een nauwe band onderhoudt met cliënten, zaken of derde partijen, komt zijn onafhankelijkheid in gevaar. Op deze manier kan er een te groot persoonlijk belang ontstaan, waardoor zijn onafhankelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

 

De tweede waarde, partijdigheid, geldt slechts in het belang van de cliënt. De belangen van zijn cliënt staan voor iedere advocaat op de eerste plaats. Hij mag dan ook bijvoorbeeld nooit optreden tegen zijn eigen (voormalige) cliënten. Die partijdigheid betekent echter niet dat de advocaat zomaar alles moet doen wat hem wordt opgedragen. Zo mag een advocaat geen feiten stellen waarvan hij weet dat ze niet waar zijn en mag hij zich niet onnodig grievend uitlaten.

Deskundig, integer en vertrouwelijk

Deskundigheid is een vereiste voor een advocaat, waarbij juridische deskundigheid natuurlijk het belangrijkste is. Daarom waakt de wet ervoor dat de advocaat over de gewenste deskundigheid beschikt. Zo is een advocaat verplicht om de beroepsopleiding te volgen en gelden er ook na afronding hiervan nog verschillende vakbekwaamheidseisen waarmee die deskundigheid kan worden gegarandeerd. 

Tot slot zijn er integriteit en vertrouwelijkheid, die nauw met elkaar in verband staan. Integriteit is wellicht de belangrijkste kernwaarde en ziet toe op de waakzaamheid van de advocaat. Hij kan zich bijvoorbeeld niet laten verleiden met mooie spullen, die door crimineel geld zijn gekocht. Ook moet een advocaat er altijd voor zorgen dat er geen sprake is van belangenverstrengeling en mag hij geen persoonlijk belang in zaken hebben. Vertrouwelijkheid is gericht op de geheimhoudingsplicht, die wettelijk gezien op de advocaat rust. Alleen wanneer deze vertrouwelijkheid gegarandeerd kan worden, kan in iedere zaak de onderste steen naar boven worden gehaald.

 

Bent u op zoek naar een advocaat die aan alle kernwaarden voldoet? Neem dan contact met ons op. Wij bieden gratis advies en begeleiding en zorgen voor een lopend traject vanaf de eerste intake!

Contact opnemen