Uitbetaling letselschade

U bent slachtoffer geworden van een ongeval en heeft letselschade opgelopen. Wellicht heeft u al een advocaat of jurist gevonden die u kan helpen bij het claimen van de schade, maar u heeft nog vragen over hoe en wanneer uw vergoeding uitbetaald wordt. Graag helpen wij u en beantwoorden we vragen waar u nog mee zit. Heeft u nog geen belangenbehartiger en is uw zaak nog niet in behandeling? Laat u dan door ons gratis helpen.

Gratis hulp krijgen

Hoe lang duurt de uitbetaling van letselschade?

Volgens gedragsregel 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade worden voorschotten en uitbetalingen binnen 14 dagen uitgekeerd. Zodra de schade erkend is of zodra deze tussen de partijen is vastgesteld, gebeurt de uitbetaling binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling. De totale duur van het proces is natuurlijk langer dan 14 dagen. Voordat er een vergoeding uitbetaald wordt, moeten de partijen het eens worden over de hoogte van de schadevergoeding en moet er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Deze kan pas worden opgesteld als er sprake is van een medische eindsituatie. Let wel op: als u de vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend, kunt u geen aanspraak meer maken op een hogere vergoeding van uw schade.

Uitbetaling bij kleine letselschade

Als uw schade relatief klein is, ontvangt u de vergoeding meestal vrij snel op uw rekening. Hiervoor is het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst niet nodig. Zodra de schadevergoeding is betaald, is het dossier afgewikkeld en wordt deze gesloten. Dit betekent echter niet dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op schade die pas later aan het licht komt. Als later blijkt dat de schade hoger is dan initieel gedacht, kunt u om een heropening van uw dossier vragen. Hierbij moet u kunnen aantonen dat de schade het gevolg is van het ongeval. Daarnaast moet u, zodra u de extra schade hebt opgelopen of vastgesteld, zo snel mogelijk om een heropening van uw dossier vragen.

 

Uitbetaling bij omvangrijke letselschade

Indien uw letselschade van grotere omvang is, kan het proces er iets anders uitzien. Doorgaans geldt wel dat de verzekeraar de schadevergoeding in een keer uitkeert. Heeft u al eerdere vergoedingen of voorschotten gehad? Dan houdt de verzekeraar deze in op het totale bedrag dat het moet uitkeren. Wilt u echter een schade uitkering in termijnen ontvangen? Dan is dat vaak ook mogelijk in de vorm van een periodieke uitkering. De kosten van uw belangenbehartiger of advocaat betaalt de verzekeraar doorgaans wel in een keer.

Claim mijn schade

Voorschotten

Het afhandelen van een letselschade proces kan veel tijd in beslag nemen. Niet alleen moet er vastgesteld worden wat er precies is gebeurd, wie de schuldige is en wat de schade is, ook moet het verloop van het genezingsproces worden afgewacht. Niet alle schade is immers direct duidelijk. Vaak wordt pas na enige tijd duidelijk welke schade er precies voortvloeit uit het ongeval en op welke manier dit (blijvend) letsel van invloed is op uw dagelijks functioneren. Tijdens (en voor) het proces kunt u natuurlijk wel voor kosten komen te staan. Denk hierbij aan kostenposten zoals reiskosten die u maakt als u naar het ziekenhuis of de fysiotherapeut gaat. Staat de aansprakelijkheid vast? Dan heeft u recht op een vergoeding voor de tussentijdse schade. De verzekeraar zal u in dat geval voorschotten betalen om de kosten die u op korte termijn maakt te kunnen dekken. Het gaat hier niet zozeer om de al geleden schade, ook kunt u een voorschot krijgen voor schade die u in de nabije toekomst zult ervaren zoals inkomen dat u mis zal lopen.

Voorschotten zijn in het leven geroepen om meerdere doelen te dienen. Zo moeten deze het behoud van uw financiële positie garanderen, moeten ze voorkomen dat u extra bedragen (zelf) moet voorschieten en moet het voorkomen dat u in problemen komt door een veranderde financiële situatie. Heeft u een voorschot ontvangen? Dan zal dit bedrag in mindering worden gebracht op uw uiteindelijke schadevergoeding.

 

Wettelijke rente

U heeft recht op wettelijke rente voor de periode tussen het ontstaan van de  schade en de uitbetaling van de definitieve schadevergoeding. Doorgaans gaat het hierbij om de datum van het ongeval tot aan de uitbetalingsdatum. Door voorschotten uit te betalen, beperkt de verzekeraar de omvang van de wettelijke rente die het verplicht is te betalen.

 

Een goede letselschade advocaat

Bij een letselschade proces komt veel kijken. Er zijn veel schadeposten en complexe juridische procedures waar rekening mee gehouden moet worden. Onze juristen en advocaten kunnen u helpen en u van advies voorzien.

Wij gaan voor een maximale schadevergoeding waarbij we een grondig overzicht maken van alle te claimen schadeposten. Ook zullen we u helpen bij andere zaken waar u wellicht zelf niet aan denkt. Als u bijvoorbeeld een schadevergoeding ontvangt omdat u inkomen mis heeft gelopen, ontvangt u deze vergoeding netto. U hoeft geen belasting te betalen over de vergoeding, maar het kan toch voorkomen dat de belastingdienst belasting zal heffen over de vergoeding als ze deze classificeren onder werk en inkomen. Om te voorkomen dat u de heffing zelf moet betalen zullen wij een belastinggarantie op laten nemen in de vaststellingsovereenkomst. Op die manier zal de verzekeraar van de tegenpartij de heffing betalen. Ook als u een uitkering of toeslagen ontvangt moet er goed nagedacht worden over de schadevergoeding. Het kan namelijk voorkomen dat uw vermogen door het ontvangen van de vergoeding boven een bepaalde grens komt te liggen, waardoor u geen recht meer heeft op toeslagen of uitkeringen. Wij zullen hier rekening mee houden bij het opstellen van de schadeberekening.

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval? Laat u dan gratis helpen door onze letselschade experts.

Hulp krijgen

Claim uw letselschade