Vaststellingsovereenkomst bij letselschade

Zodra een letselschadetraject ten einde loopt en er een medische eindtoestand bereikt is, moeten de partijen het eens worden over de hoogte van de schadevergoeding. Doorgaans wordt hiervoor een zogenaamde vaststellingsovereenkomst opgesteld. Ook als er geen juridisch proces heeft plaatsgevonden kunnen de twee partijen een vaststellingsovereenkomst opstellen. In dat geval is het niet nodig de zaak (alsnog) voor te leggen aan de rechter.

Claim mijn schade

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waar de gemaakte afspraken tussen de twee partijen in staan. Meestal zijn deze partijen het slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar. De vaststellingsovereenkomst legt vast en bewijst dat de betrokken partijen tot een overeenkomst zijn gekomen ten aanzien van het uit te keren bedrag. Er kan een mondelinge vaststellingsovereenkomst aangegaan worden die rechtsgeldig is. Vaak kiezen de betrokken partijen er toch voor om deze schriftelijk vast te leggen, omdat een mondelinge overeenkomst moeilijk te bewijzen is.

 

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

De precieze inhoud van vaststellingsovereenkomsten bij letselschadezaken kan verschillen. Om u toch een duidelijk beeld te geven van de meest voorkomende onderwerpen sommen we er enkele op. In een vaststellingsovereenkomst staan onder andere:

Inhoud vaststellingsovereenkomst

 • De betrokken partijen
 • De som van de uiteindelijke schade
  • Eventueel een lijst van de bijbehorende schadeposten
 • Waarvoor u een kwijting aan de veroorzaker verleent
  • i.e. waar u geen schadevergoeding meer voor zult vorderen
 • Hoe en wanneer de vergoeding wordt betaald
 • Een finale kwijting (zie later)

 

Naast deze onderwerpen kunnen er nog extra zaken opgenomen worden in de overeenkomst, zoals:

 • Een belastinggarantie (zie later)
 • Een voorbehoud (zie later)
  • Onder andere wanneer er sprake is van een minderjarige of handelingsonbekwame

Finale kwijting

Zoals vermeld kan er een zogenaamde ‘finale kwijting’ in de overeenkomst worden opgenomen. In deze finale kwijtingsclausule doen de betrokken partijen afstand van de zaak. Hiermee wordt aangegeven dat er een overeenstemming bereikt is en dat de partijen niet op een later moment terug zullen komen op de afgesproken zaken. Deze clausule biedt dus ook een bescherming voor de tegenpartij en diens verzekeraar. U kunt namelijk geen aanspraak meer doen op een hogere schadevergoeding als blijkt dat de kosten door de schade hoger uitvallen dan initieel gedacht. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Als de schade achteraf mee blijkt te vallen, kan de tegenpartij de schadevergoeding (of een deel daarvan) niet meer terugvorderen. Er bestaan echter wel uitzonderingen. Als bijvoorbeeld blijkt dat een van de partijen gefraudeerd heeft of onjuiste informatie heeft gegeven, kan de overeenkomst ongeldig worden verklaard. In dit geval kan er dus wel teruggekomen worden op de gemaakte afspraken.

U bent niet verplicht in te stemmen met een finale kwijting. Doorgaans zal de tegenpartij of diens verzekeraar hier wel op aandringen. Indien het nog niet duidelijk is wat de eindtoestand van uw klachten is of als u verwacht dat uw klachten erger zullen worden, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen niet in te stemmen met de finale kwijting.

 

Belastinggarantie

Een letselschadevergoeding is een netto-uitkering. Voor de belastingdienst valt deze vergoeding doorgaans niet onder inkomen uit arbeid en onderneming. Toch kan het voorkomen dat de belastingdienst deze vergoeding wel classificeert als afkomstig uit arbeid en onderneming en er alsnog belasting over wil heffen. Door een belastinggarantie op te laten nemen in de vaststellingsovereenkomst kunt u zich in dat geval wenden tot de aansprakelijkheidsverzekeraar. Zij zullen dan bezwaar aantekenen bij de belastingdienst en, indien nodig, de verschuldigde belasting voor u betalen.

 

Voorbehoud

In bepaalde gevallen is het verstandig een zogenaamd voorbehoud op te laten nemen in de vaststellingsovereenkomst. Hierdoor wordt uw dossier niet definitief afgesloten. Als uw medische eindtoestand bereikt lijkt te zijn, zijn niet altijd alle toekomstige medische kosten voldoende te overzien. Ook kan er in bepaalde gevallen niet of niet afdoende aangetoond worden dat uw letsel in de toekomst niet zal verergeren. In dergelijke gevallen wilt u uw dossier kunnen heropenen. Hiervoor dient een voorbehoud opgenomen te worden in de vaststellingsovereenkomst. Ook kunt u een voorbehoud op laten nemen voor het geval uw WIA-uitkering stopt of u uw baan verliest.

Een vaststellingsovereenkomst houdt doorgaans rekening met ‘goede en kwade kansen’ bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding. Daarom wordt deze doorgaans opgesteld zonder voorbehoud. De hoogte van de schadevergoeding is in die gevallen gewoonlijk hoger dan bij een vaststellingsovereenkomst met een voorbehoud.

Er bestaan verschillende soorten voorbehoud. Laat u daarom adviseren over de inhoud door een van onze juristen of advocaten.

Advies krijgen

Claim uw letselschade

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!