Jaarlijks worden tienduizenden Nederlanders ziek als gevolg van hun werk. Denk bijvoorbeeld aan gevallen van longkanker als gevolg van het werken met asbest of een burn-out wegens een hoge werkdruk. Maar vergeet ook rugklachten, kapperseczeem of een RSI-arm niet. Sinds april 2020 is Covid-19 zelfs erkend als beroepsziekte. Indien een werknemer ziek wordt als gevolg van de werkomstandigheden, dan is de werkgever hiervoor wettelijk aansprakelijk. In deze blog leggen wij uit waarom werknemers helaas alsnog vaak hun schade niet gecompenseerd krijgen en waarom daar (hopelijk) vanaf nu verandering in komt.

Bewijslast bij beroepsziekten

In letselschadezaken is het in principe aan de zieke werknemer zelf om te bewijzen dat zijn of haar gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door de omstandigheden op het werk. Dit betekent in het geval van beroepsziekten veelal een complex en langdurig traject, met name omdat de relatie tussen werk en ziekte niet eenvoudig vast is te stellen. Zonder de juiste juridische begeleiding betreft dit een onmogelijke opgave.

De gevolgen hiervan

Het resultaat hiervan is dat veel werknemers schade lijden zonder gecompenseerd te worden voor de geleden en nog te lijden schade. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat momenteel slechts in circa 14-15% van alle gevallen van beroepsziekten daadwerkelijk een claim wordt ingediend bij de werkgever, terwijl de financiële gevolgen van een beroepsziekte zeer groot kunnen zijn. Indien de gezondheidsklachten immers tot arbeidsongeschiktheid leidt, ontstaat er forse inkomensschade, met name ook in de toekomst.

Leidraad Afwikkeling Beroepsziekten

Om tegemoet te komen aan de bestaande problematiek, heeft de Letselschade Raad in november 2020 de Leidraad Afwikkeling Beroepsziekten gepresenteerd. Deze leidraad heeft als doel de afhandeling van beroepsziekteclaims te verbeteren en introduceert een stappenplan bestaande uit zes stappen. De centrale gedachte van de Leidraad is dat de afhandeling van beroepsziekteclaims substantieel kan worden verbeterd wanneer de betrokken partijen bij de claimbehandeling zoveel mogelijk samenwerken volgens hetzelfde stappenplan. Eén van de stappen vormt een gezamenlijk bezoek aan de werkplek. Tijdens het bezoek aan de werkplek stellen partijen samen de werkomstandigheden vast. Door deze werkwijze kan vastgesteld worden of de ziekte van de werknemer het gevolg is van het werk.

 

Kampt u zelf met een beroepsziekte en heeft u hulp nodig bij het verhalen van uw schade? Neem dan contact op en laat ons u helpen.

Contact opnemen