Een 35-jarige Rotterdammer werd slachtoffer van een zware mishandeling in zijn woning door een bekende van hem. De bekende dacht dat het slachtoffer kwaad had gesproken over hem en gaf hem een paar flinke klappen tegen zijn hoofd. Vervolgens legde hij het slachtoffer zwaargewond op bed en liet hem daar achter, waar de vader van het slachtoffer hem de volgende dag in coma aantrof. Ten gevolge van de zware mishandeling liep het slachtoffer blijvend hersenletsel op en raakte verlamd.

Smartengeld

In de strafprocedure vorderde het slachtoffer vergoeding van zijn schade, waaronder smartengeld. Smartengeld is een immateriële schadevergoeding ter vergoeding van de pijn of het leed wat een slachtoffer lijdt als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval of mishandeling waarvoor een ander aansprakelijk is. Het gevorderde bedrag van €350.000,- werd door de rechtbank Rotterdam toegewezen, wat het hoogste toegewezen bedrag aan smartengeld ooit in Nederland maakt. Eerder legden we in een blog uit met welke factoren er rekening wordt gehouden bij het bepalen van de hoogte van smartengeld.

De motivatie van de rechtbank

De motivatie van de rechtbank Rotterdam voor de toekenning van dit bedrag was vrij beperkt.

“Aan de benadeelde partij is door de bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks immateriële schade toegebracht. Die schade zal op dit moment op basis van de thans gebleken feiten en omstandigheden naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op het verzochte bedrag van €350.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van dit bedrag heeft de rechtbank rekening gehouden met de zeer verstrekkende gevolgen die met name de mishandeling voor de benadeelde partij heeft gehad en nog steeds heeft. De rechtbank heeft ook gekeken naar bedragen die in min of meer vergelijkbare zaken zijn toegewezen.”

Opmerkelijk hoog bedrag

Het is vrij opmerkelijk dat de rechtbank zo’n hoog bedrag aan smartengeld heeft toegewezen, omdat de bedragen voorafgaand aan deze uitspraak een stuk lager waren. De uitgekeerde bedragen aan smartengeld zijn in de loop der jaren langzaam hoger geworden, maar hebben nu een grote sprong gemaakt. Tot 2014 was het maximale bedrag in Nederland €150.000 en de afgelopen jaren zijn er meer bedragen toegekend tussen de €200.000 tot €250.000. Dat nu een bedrag van €350.00 is toegewezen is dus erg bijzonder en zorgt ervoor dat Nederland qua niveau meer in de buurt komt van de bedragen uitgekeerd in omringende landen. Toch bestaat er nog een groot contrast met bijvoorbeeld Duitsland, waar het maximaal toegewezen bedrag aan smartengeld €800.000 is.

 

Bent u slachtoffer geworden en heeft u hulp nodig bij het verhalen van uw schade? Neem dan contact op en laat ons u helpen.

Contact opnemen