Het Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) heeft erkend dat Covid-19 in bepaalde gevallen als een beroepsziekte kan worden gezien. Sinds 1 april 2020 is het voor werknemers in een bepaalde sector dan ook mogelijk om aanspraak te maken op een schadevergoeding wanneer u bent getroffen door Covid-19.

Aanspraak als werknemer

Als werknemer kunt u aanspraak maken indien u werkzaam bent in de gezondheidszorg en daarmee een aanzienlijk verhoogd risico loopt op besmetting met het virus. Ook als u werkzaam bent in cruciale sectoren is het mogelijk om aanspraak te maken op een schadevergoeding.
Behoren uw werkzaamheden niet tot een van deze categorieën? Dan is het nog steeds mogelijk om aanspraak te maken op een schadevergoeding. U moet dan wel bewijzen dat u Covid-19 daadwerkelijk heeft opgelopen tijdens de uitvoering van uw professionele werkzaamheden en niet in uw persoonlijke levenssfeer.

Voorwaarden voor aanspraak

Om uiteindelijk aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, zijn er vier voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Allereerst moet er sprake zijn van een plotse gebeurtenis, bijvoorbeeld een uitbraak op uw werk (1). Deze plotse gebeurtenis moet ook daadwerkelijk letsel hebben veroorzaakt (2). Daarnaast is het van belang dat deze plotse gebeurtenis tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden, op grond van uw arbeidsovereenkomst, heeft plaatsgevonden (3). Tot slot moet deze plotse gebeurtenis hebben plaatsgevonden door het feit van de uitvoering van uw werkzaamheden (4).

Concluderend dient u bewijs aan te leveren van de plotse gebeurtenis, het letsel wat u heeft opgelopen en over het feit dat u bezig was met de uitvoering van uw werkzaamheden en dus onder het gezag van uw werkgever stond ten tijde van uw besmetting. Dit kunt u bijvoorbeeld bewijzen door aan te tonen dat er op uw werk een Covid-19 uitbraak heeft plaatsgevonden waardoor u besmet bent geraakt en niemand in uw persoonlijke omgeving eerder besmet was.

Heeft u Covid-19 opgelopen tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden? Wacht dan niet om de hulp van één van onze juristen of advocaten in te schakelen. Ons team helpt u graag verder met het verzamelen van bewijs en het verhalen van een maximale letselschadevergoeding.

Contact opnemen