Binnen het medisch aansprakelijkheidsrecht dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen een complicatie en een verwijtbare medische fout. 

Zowel complicaties als verwijtbare medische fouten kunnen leiden tot letselschade. Iemand kan alleen een schadevergoeding voor het letsel vorderen wanneer er sprake is van een verwijtbare medische fout. Bij een complicatie bestaat er dus geen recht op een vergoeding.

Complicatie of verwijtbare fout?

Een complicatie is een onbedoelde of ongewenste uitkomst van zorg, tijdens of volgend op het (niet) handelen van een hulpverlener, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van (onherstelbare) schade. Een complicatie kan het gevolg zijn van een onbedoelde gebeurtenis.

Een complicatie is niet verwijtbaar, in tegenstelling tot een verwijtbare fout. Er is sprake van een verwijtbare fout indien de schade niet zou zijn ontstaan wanneer een andere redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot u in dezelfde omstandigheden zou hebben behandeld.

Uitleg bij de termen

Onder ‘vakgenoot’ wordt verstaan de hulpverlener die hetzelfde specialisme uitoefent als de hulpverlener wiens handelen ter discussie staat. Een huisarts hoeft niet dezelfde kennis en kunde te hebben als een oncoloog. Daarnaast verwijst de term ‘dezelfde omstandigheden’ naar de omgevingsfactoren. Een specialist in het ziekenhuis beschikt over betere middelen dan een hulpverlener die acuut moet handelen. Redelijk impliceert dat de hulpverlener in kwestie niet aan de hoogste norm hoeft te voldoen, maar dat hem een goed gemiddelde als spiegel mag worden voorgehouden.

Voorbeelden verwijtbare fouten

Er bestaan veel ‘soorten’ verwijtbare fouten. Hieronder geven we enkele voorbeelden:

 • Medisch-technische fouten
 • Diagnose fouten
 • Niet opvolgen richtlijnen
 • Systeemfouten
 • Communicatie fouten
 • Gebrekkige hulpzaken
 • ​Gebrekkig onderhoud
 • ​Gebrekkig van meet af aan
 • Medicatiefouten / geneesmiddelenfout
 • ​Gebrekkige geneesmiddelen
 • ​Gebrekkige toediening

Bij letselschade na een medische misser komt veel kijken. Wij raden u dan ook altijd aan om contact met ons op te nemen en om de mogelijkheden te bespreken. Onze advocaten staan voor u klaar!

Contact opnemen