Jaarlijks vinden er in Nederland gemiddeld zo’n 17.000 verkeersongevallen plaats waarbij personen ernstig letsel oplopen. In het schadevergoedingsrecht geldt als uitgangspunt dat partijen hun eigen schade dragen, tenzij een van de partijen een verwijtbare fout heeft gemaakt. In dat geval is de schuldige partij aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade van het slachtoffer.

Andere regels bij minderjarigen

Wanneer een minderjarige is betrokken bij een verkeersongeval gelden echter andere regels. Minderjarigen verplaatsen zich grotendeels middels niet-gemotoriseerde voertuigen of te voet, waardoor zij mede gelet op hun leeftijd extra bescherming genieten onder de wet. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen minderjarigen die jonger en ouder zijn dan 14 jaar.

Kinderen jonger dan 14 jaar

Indien een verkeersongeval plaatsvindt waarvan een kind jonger dan 14 jaar het slachtoffer wordt, is de bestuurder van het motorvoertuig volledig voor 100% aansprakelijk. Dit is slechts anders wanneer de minderjarige opzettelijk het ongeval zou hebben veroorzaakt, maar dit soort situaties doen zich vrijwel nooit voor. Mocht een kind jonger dan 14 jaar schade hebben veroorzaakt bij de bestuurder van het motorvoertuig dan is een schadevergoeding afhankelijk van de mate van schuld van het kind. Voor deze leeftijdscategorie gelden echter minder strenge eisen dan voor volwassenen zouden gelden.

Kinderen ouder dan 14 jaar

Ingeval van een aanrijding tussen een gemotoriseerd voertuig en een kind ouder dan 14 jaar geldt dat de minderjarige in ieder geval 50% van de schade krijgt vergoed. Dit is zelfs het geval als het kind (gedeeltelijk) een verwijt kan worden gemaakt. De overige schade wordt op basis van mate van schuld over de partijen verdeeld. Mocht de gemotoriseerde bestuurder schade hebben, dan geldt hetzelfde als bij kinderen jonger dan 14 jaar.

Er is dus extra veel voorzichtigheid geboden wanneer u te maken heeft met een minderjarige in het verkeer!
Bent u, al dan niet als minderjarige, onverhoopt slachtoffer geworden van een verkeersongeval, of heeft u schade veroorzaakt bij iemand anders? Neem dan vrijblijvend contact op met onze juristen en advocaten van Zuid Letselschade. Wij staan u graag bij in het verhalen van uw schadevergoeding.

Contact opnemen