Ook op vakantie zit een ongeluk in een klein hoekje. Als u letsel oploopt in het buitenland, kan dat grote (financiële) gevolgen met zich mee brengen. Toch zit niemand erop te wachten om deze schade te verhalen in een land met onbekende wet- en regelgeving en ook nog eens in een vreemde taal. Daarom laten jaarlijks veel Nederlanders een schadevergoeding liggen. Dat is natuurlijk zonde, vooral als u ernstig letsel heeft opgelopen. In deze blog leest u hoe u toch eenvoudig uw schade kunt verhalen.

Aansprakelijkheid reisorganisator

Indien u een georganiseerde pakketreis hebt geboekt, is de reisorganisator in beginsel aansprakelijk voor het letsel dat u tijdens uw vakantie oploopt. Denk hierbij aan een whiplash als gevolg van een verkeersongeval tijdens vervoer van of naar uw accommodatie, een gebroken arm of been door een onveilige situatie rondom uw verblijf of letsel dat u oploopt tijdens een excursie. In al deze gevallen hoeft u zich niet te wenden tot de daadwerkelijke veroorzaker van het ongeval, maar kunt u zich eenvoudigweg melden bij de Nederlandse reisorganisatie. Het maakt overigens ook niet uit het of het ongeval in Nederland of in het buitenland plaatsvond. In beide gevallen is het Nederlandse recht van toepassing op grond van de overeenkomst die u met de reisorganisator gesloten heeft. Ook als de reisorganisator iemand inhuurt die het ongeluk veroorzaakt (bijvoorbeeld een transfer van het vliegveld naar uw accommodatie), is de reisorganisator aansprakelijk voor uw schade.

Uitzonderingen op aansprakelijkheid tijdens vakanties

Er zijn een aantal uitzonderingssituaties waarin de reisorganisator niet verplicht is om uw schade te vergoeden. Indien u namelijk zelf schuldig bent aan het ongeval of in het geval van overmacht kunt u de reisorganisatie niet aansprakelijk stellen. Ook als u schade oploopt tijdens een excursie die niet inbegrepen zat bij uw pakketreis, dan heeft u geen recht op schadevergoeding. De reisorganisatie is dan namelijk niet betrokken geweest bij deze excursie. In dat geval draagt u zelf het risico als er iets misgaat.

Recht op hulp en bijstand

Naast schadevergoeding, is de reisorganisator ook verplicht om op haar kosten hulp en bijstand te verlenen (artikel 7:513 BW). Dit houdt in dat de reisorganisatie praktische hulp moet verlenen als u in moeilijkheden verkeert. Zo dient de reisorganisatie bijvoorbeeld passende accommodatie te regelen of een taxi naar het ziekenhuis als u medische hulp nodig heeft.

Wat te doen?

Mocht u onverhoopt een ongeval overkomen, maak dan direct zoveel mogelijk foto’s van de situatie en van uw letsel. Leg daarnaast schriftelijk vast wat er is gebeurd en vraag getuigen van het ongeval om een verklaring. Zoek tevens direct medische hulp zodat het causaal verband tussen de schade en het ongeval vast staat. Meld daarnaast de schade onmiddellijk bij de reisorganisatie, maar in elk geval binnen drie maanden. Als u dat niet tijdig doet, vervalt namelijk uw recht op schadevergoeding.

Heeft u letsel opgelopen tijdens uw georganiseerde vakantie en wilt u daarvoor een schadevergoeding? Neem dan contact met ons op. Onze advocaten en juristen gaan direct voor u aan de slag.

Contact opnemen

¹ Een pakketreis is een combinatie van bijvoorbeeld vervoer, accommodatie en eventueel excursies.