Bij diverse sport- en spelwedstrijden bestaat er een risico op letsel(schade). Het komt regelmatig voor dat je door het toedoen van een ander een blessure oploopt tijdens een sport of een wedstrijd. In hoeverre kan er sprake zijn van een aansprakelijke partij?

Sport en aansprakelijkheid

Sport vormt een unieke categorie binnen het aansprakelijkheidsrecht. Sportwedstrijden behoren namelijk tot de zogenaamde sport- en spelsituaties. Op grond van artikel 6:162 BW kan iemand aansprakelijk worden gesteld binnen sport- en spelsituaties. Er moet dus sprake zijn van een onrechtmatige daad. In de sport- en spelsituaties ligt de drempel van aansprakelijkheid aanzienlijk hoger dan in een normale situatie.

Zoals gezegd brengen sportwedstrijden – en met name contactsporten zoals voetbal – een bepaald risico op letsel met zich mee. Indien iemand de spelregels overtreedt, door bijvoorbeeld een elleboogstoot te geven, betekent het niet dat er direct sprake is van onrechtmatig handelen. Om te kunnen voldoen aan de eisen van artikel 6:162 BW moet er op een zeer grove wijze inbreuk worden gemaakt op de spelregels.

Uitspraken bij letselschade na een sportwedstrijd

In een recente uitspraak raakte iemand bijvoorbeeld geblesseerd als gevolg van een stevige tackle. De eiser in deze zaak was eerder bij de bal en de verweerder kwam te laat en raakte de speler in plaats van de bal. De aansprakelijkheid in deze zaak werd afgewezen. Er werd meermaals herhaald dat deelnemers aan een sport als voetbal tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt over en weer van elkaar hebben te verwachten. Men moet in alle redelijkheid rekening houden met gevaarlijke, verkeerd getimede en onvoldoende doordachte handelingen. Er was dan ook geen sprake van een overtreding die dusdanig buitensporig was dat deze buiten de kaders viel van wat deelnemers aan een voetbalwedstrijd in redelijkheid mogen verwachten.

In een uitspraak werd de aansprakelijkheid aangenomen voor een plotselinge, harde trap tegen de achillespees van een tegenstander. De bal bevond zich ten tijde van de trap aan de andere kant van het speelveld. De spelers bevonden zich dus in een situatie waarin zij in mindere mate van elkaar gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen van elkaar te verwachten hadden. Dit komt omdat de bal zich op een afstand bevond. De actie van de trappende speler was dermate gevaarlijk dat de nadere speler die actie niet behoefde te verwachten. Het was een gedraging die buiten het normale risico van een voetbalwedstrijd valt.

Aansprakelijkheid bij sport- en spel

In hoeverre er sprake is van een aansprakelijke partij, hangt af van de omstandigheden van het geval. Heeft u letsel opgelopen tijdens het uitoefenen van een sport of spel? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze juristen of advocaten.

Contact opnemen