Iedereen is het vast al een keer overkomen: je struikelt over een losliggende stoeptegel of putdeksel. Meestal is er niet veel aan de hand. Je krabbelt snel omhoog en loopt snel verder. Het kan echter ook voorkomen dat u (ernstig) letsel hierdoor oploopt. Denk aan gebroken ledematen of tandletsel. Kunt u hiervoor de gemeente aansprakelijk stellen?

Verantwoordelijkheid van de gemeente

De gemeente dient ervoor zorg te dragen dat het wegdek en de stoepen in goede staat zijn. De tegels dienen recht te liggen en niet te veel uit te steken en de putdeksel dienen vast te liggen. Dit staat beschreven in art. 6:174 BW. Het artikel luidt als volgt: 

“de bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend”.

Uitzonderingen

Het is echter niet zo dat de gemeente voor iedere valpartij aansprakelijk is. Men mag van een voetganger verwachten dat men tot op zekere hoogte zelf oplet. Loop je over de stoep druk pratend met de telefoon in de handen en je struikelt dan wil dit niet zeggen dat de gemeente hier direct aansprakelijk voor is. 

De gemeente is ook niet aansprakelijk indien zij niet op de hoogte had kunnen zijn van het gebrek aan het wegdek of de stoep en indien zij niet in de gelegenheid is gesteld om dit te herstellen. Indien vandalen op zaterdagnacht een lantaarnpaal hebben omvergeworpen, waardoor de stoeptegels zijn verschoven en iemand hier de ochtend erna over struikelt dan is de gemeente niet in staat geweest om dit herstellen en kan hiervoor dus niet aansprakelijk worden gehouden.

Bij losliggende of uitstekende stoeptegels geldt een richtlijn van 3 centimeter hoogteverschil. Is het verschil meer dan 3 centimeter dan is de stoep gebrekkig en kunt u de gemeente in de meeste gevallen aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. 

Het is ook van belang dat u na de val direct foto’s maakt van losliggende, of uitstekende stoeptegel en indien mogelijk een meetlint gebruikt voor het vaststellen van het hoogteverschil van de tegels. Het is ook verstandig om verklaringen te noteren van mensen die de val hebben gezien. Zo kan de aansprakelijkstelling worden onderbouwd in de richting van de gemeente.

Bent u zelf gevallen en heeft u hierdoor letsel opgelopen? Neem dan contact met ons op en we kijken samen naar de mogelijkheden.

Contact opnemen