Eenzijdige verkeersongevallen

Heeft u schade opgelopen als gevolg van een eenzijdig verkeersongeval? Bent u bijvoorbeeld met uw auto uit de bocht gevlogen of tegen een boom aangereden? In dat geval is het meestal niet mogelijk om uw schade op iemand anders te verhalen, omdat er slechts sprake is van één verkeersdeelnemer. Indien u een Schadeverzekering Voor Inzittenden (SVI) verzekering heeft afgesloten, kunnen wij de schade alsnog voor u verhalen. Ook letselschade van andere passagiers kan op basis van de SVI worden vergoed.

Vergoeding krijgen

Welke vergoeding na een eenzijdig verkeersongeval?

Een verkeersongeval is vaak een ingrijpende gebeurtenis. U kunt ernstige verwondingen oplopen. De schade die u daardoor lijdt kan bestaan uit materiële schade, bijvoorbeeld verlies aan verdienvermogen, medische kosten, kosten van derden, reiskosten, telefoonkosten, extra stookkosten, etc. Naast een vergoeding voor materiële schade heeft u ook recht op een vergoeding voor zaken die niet c.q. moeilijk in geld zijn uit te drukken. Denk aan verdriet, pijn, littekens, verlies van sociale contacten, verlies van hobby’s, verstoorde relaties etc. De vergoeding voor deze emotionele schade wordt ook wel het smartengeld genoemd. De hoogte van deze vergoeding wordt mede bepaald door te kijken naar uitspraken van de rechter in vergelijkbare zaken. Uiteraard is ieder mens uniek en om het smartengeld in uw zaak te bepalen, kijken wij niet alleen naar vergelijkbare zaken, maar ook naar uw unieke situatie.

Wie betaalt de schade?

Indien het voertuig, waar u zich ten tijde van het ongeval in bevond, beschikt over een SVI-verzekering, wordt alle schade die zowel de bestuurder als de inzittenden lijden ten gevolge van het ongeval door de SVI verzekeraar vergoed. Indien u dus inzittende (passagier) bent, komt ook uw schade voor vergoeding in aanmerking. Ook de kosten van juridische bijstand worden verhaald bij de verzekeraar.

Hoe te claimen?

Zuid Letselschade heeft jarenlange ervaring en wij kunnen u geheel kosteloos bijstaan bij het claimen van uw schadevergoeding na een eenzijdig ongeval. Ook mensen die als passagier betrokken zijn geraakt bij een eenzijdig ongeval en daarbij verwondingen hebben opgelopen, kunnen wij kosteloos bijstaan. Wij helpen u en ontzorgen u op juridisch vlak volledig, zodat u zich kunt richten op uw herstel. Samen met u brengen wij uw verschenen en uw toekomstige schade goed in kaart. Om uw schade zo goed mogelijk in kaart te brengen maken wij vaak gebruik van specialisten en deskundigen. Zo werken wij veel samen met medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, rekenkundigen, bedrijfseconomen etc. Wij beschikken over een groot netwerk waar wij, indien nodig, gebruik van maken.

Bent u zelf betrokken geweest bij een eenzijdig verkeersongeval of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze ervaren juristen of letselschade advocaten. Bel met ons op het telefoonnummer 085 – 0609 456.

Vergoeding krijgen

Claim uw vergoeding

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!